En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Chefernas arbetsmiljö måste uppmärksammas”
Skärmavbild 2023-11-24 kl. 04.10.40
Avsändare till debattartikeln är Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna; Marianne Backrud-Hagberg; ordförande Kost & Näring; Lars-Olof Uhlin, ordförande Ledarna inom offentlig sektor; Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete; Susanne Andersson, ordförande Ledarna inom staten samt Ulf Leijon, ordförande Ledarna inom Räddningstjänsten. Foto: Kate Gabor, Elisabeth Ohlsson Wallin, Magnus Ekström/Urusai, Patrik Lundin, Carl-Magnus Fagerholm, Robert Haecks.
Debatt i Dagens Samhälle 23/11

”Chefernas arbetsmiljö måste uppmärksammas”

2023-11-23
  1. Ledarna
  2. Bransch
  3. Ledarskap

Genom att investera i chefernas välbefinnande och organisatoriska möjligheter kan vi säkerställa en hållbar och effektiv offentlig sektor.

Det är budskapet från Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller, Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg och ytterligare fyra av Ledarnas branschföreningsordförande i en debattartikel i Dagens Samhälle den 23 november.

För att klara utmaningarna inom svensk välfärd, understryker debattörerna, krävs gott ledarskap på alla nivåer.

Alltför ofta saknas de förutsättningar som säkerställer en välfungerande välfärd

”Tyvärr gör verkligheten det svårt för dagens välfärdschefer att leva upp till förväntningarna. Det beror inte på att de saknar förmågorna, de får bara sällan möjlighet att använda dem. Alltför ofta saknas de förutsättningar som säkerställer en välfungerande välfärd – och därmed en hållbar välfärd” konstaterar de på samma gång.

För att driva utveckligen i rätt riktning lyfter debattartikeln fram fem konkreta åtgärdsförslag med fokus på chefsrollen. Bland förslagen märks bland annat att i den politiska beslutsprocessen redan från början ta hänsyn till implementeringen, liksom vikten av att ge chefer möjligheter till löpande kompetensutveckling.

Ta del av debattartikeln i sin helhet här »

David Hollertz