En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Brett intresse för specialkosterna
Mat 2019 Växjö

Brett intresse för specialkosterna

2019-09-27
  1. Förskola och skola
  2. Förenade Måltider
  3. Specialkost

När MAT 2019 rullades ut runt om i centrala Växjö den 13-14 september hade offentliga måltider en given plats i det omfattande seminarieprogrammet.  

Arrangörerna har lyckats väl i sin ambition om dagarna som ett ”forum för samtal och samverkan”, anser Gunilla Martinsson. Tillsammans med två av kollegorna i fokusgrupp Förskola och skola fanns hon på plats för att under ett välbesökt seminarium berätta om gruppens arbete med nationella riktlinjer för specialkost. Ämnet lockade en bred publik.   

– Utöver kost- och måltidschefer hade både kommundietister och folk från utbildningssidan hittat till oss. Och så en hel del studenter, säger Gunilla Martinsson.

Bland frågorna som lyftes från åhörarna var ansvarsfördelning ett återkommande tema.

– Skollagen är tydlig, det är rektorn som ansvarar för att också elever med exempelvis neuropsykiatriska diagnoser ska få tillräckligt stöd för att klara skolgången. Men många känner oro för att skolledningarna ska fatta ”enkla beslut” om anpassning av måltiderna, beslut som blir desto svårare att omsätta i praktiken. 

Receptet på att förebygga en sådan problematik stavas kommunikation.

 – Varje beslut måste föregås av ordentlig dialog mellan alla olika professioner runt eleven. Vi tror och hoppas att de nya riktlinjerna ska underlätta den dialogen, säger Gunilla Martinsson.