En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Blågult framtiden för LOU?
2017-07-04
Svenskproducerat + LOU = sant?! Fr.v. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S); Jonas Jacobsson Gjörtler, riksdagsledamot (M); Sara Jervfors, kostchef, Södertälje kommun; Johan Hellgren, lokalproducent, Skags Gård; Stefan Calrell, försäljningschef offentliga kunder, Martin & Servera samt Bo Höglander, redaktör Offentliga Affärer och seminariets moderator.

Almedalen 2017

Blågult framtiden
för LOU?

Trenden mot en allt större andel svenskproducerade livsmedel i de offentliga måltidsverksamheterna är fortsatt stark. I och med regeringens länge emotsedda livsmedelsstrategi har frågan aktualiserats än mer – också i Almedalen.

Med stöd i den nya livsmedelsstrategin kommer den offentliga upphandlingen i allt högre utsträckning användas för att upphandla svensk mat och värna den produktion som finns inom landets gränser.

Stefan Calrell, Martin & Servera.

Det spår Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S), som ingick i diskussionspanelen tillsammans med bland andra Sara Jervfors, kostchef i Södertälje kommun och Stefan Calrell, försäljningschef offentliga kunder vid Martin & Servera, när nämnda grossist bjöd in till seminarium på temat svenska och regionala livsmedel inom offentlig sektor.

Men hur långt är avståndet mellan vision och verklighet?

– Från grossisthåll är vi gärna med och bidrar till målen i livsmedelsstrategin, men det känns som att man går som katt kring het gröt kring frågan. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är i grunden bra, men de är för komplexa. Med mervärdesmodellen skulle vi redan idag kunna offerera svenskt och fortfarande följa LOU, med bibehållen transparens, framhöll Stefan Calrell.

”Det känns som att man går som katt kring het gröt kring frågan.”

Utifrån egna erfarenheter lyfte Sara Jervfors fram behovet av en mer genomgripande matchning mellan den offentliga maten och de svenska producenternas utbud.

– En jätteviktig del är att anpassa menyerna så att vi kan börja efterfråga det som faktiskt odlas i närområdet. Istället för kikärter, röda linser, ris och annat som inte produceras i Sverige behöver vi köpa exempelvis gråärter, bondbönor och korn.

David Hollertz