En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Almedalen tisdag: tid för kvalitetsfokus?
2012-07-03

När Svenskt Kött på tisdagen höll seminarium på temat ”Skolmat – till vilket (lågt) pris som helst?”, fanns Kost & Näring, företrätt av ordförande Karin Lidén, med på podiet. Seminariet tog avstamp i Skolmatens Vänners nyligen genomförda kartläggning av kostnaderna för de svenska skolmåltiderna. Undersökningen visar bland annat att snittpriset per portion idag ligger på låga 9,48 kronor.

Cirka hälften av landets skolor serverar svenskt kött. För liten budget och krångliga upphandlingsregler är främsta orsakerna. Efter alla år av krav på bättre skolmat, är det inte dags att börja fokusera på kvalitet? frågade debattledaren Ann-Helen von Bremen panelen, som utöver Karin Lidén utgjordes av Anita Broddesson, kostchef i Klippans kommun och Nils Berndtsson, marknadsdirektör vid livsmedelsgrossisten Martin & Servera.

Ovana vid kvalitetsfokus
En naturlig utgångspunkt i diskussionen var den livsmedelupphandling som genomförts i Klippans kommun, där kvalitet har prioriterats framför pris. Anita Broddesson kunde bland annat berätta om hur en fråga i upphandlingen om korv med högt köttinnehåll (74%) , av Martin & Servera besvarats med ”Hot Dogs” innehållande endast 32% kött. Anledningen, enligt Broddesson, är att grossisterna blivit så vana vid att kommunerna frågar på ”billigare” produkter att man reflekterar inte över att man frågar annorlunda. Nils Berndtsson förklarade att man i detta fall gjort ett misstag från Martin & Serveras sida, och betonade samtidigt att det inte finns några som helst ambitioner att svara med varor som inte svarar upp mot de krav som anges i förfrågan.

”Hemkunskap ett universalämne”
Samtliga debattörer var rörande eniga om Kring det faktum att politiker och skolledare måste bli med medvetna om skolmatens värde – och att skolmaten utan tvekan är en marknadsföringsfaktor för kommunen – rådde rörande enighet bland deltagarna i debatten. Kvalitet måste löna sig!

Ett radikalt förslag till nyorientering i skolornas undervisningsupplägg lanserades avslutningsvis av Karin Lidén, som menade att hemkunskap är så brett att det har potential att ersätta övriga ämnen.
– I hemkunskapen ryms alla skolämnen – från matte via fysik, kemi till geografi, språk och religion, och så vidare, sade Karin Lidén.