En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Almedalen tisdag: sjukhus- och äldrematen på agendan
2012-07-03

När Kost & Näring på tisdagen genomförde de två första av sammanlagt fyra seminarier vid årets Almedalsvecka stod nutrition inom vården och äldreomsorgen på agendan, tillsammans med LOU, Lagen om offentlig upphandling. Ett femtiotal åhörare fanns på plats i S:ta Karins Kyrkoruin mitt i Visby, för att lyssna när politiker, experter och inte minst kostchefer drabbade samman i stundtals intensiva diskussioner.

Dagens första seminarium tog sin utgångspunkt i maten och nutritionskompetensen inom vård och äldreomsorg. Kost & Närings vice ordförande Annika Larsson, tillika moderator, konstaterade att redan de gamla grekerna visste att ”mat är medicin”, en sanning som ytterst få har något att anmärka på. Så vad är egentligen problemet?!

”Ett stillastående område”
Professor Gunnar Akner, överläkare vid Örebro universitetssjukhus, menade att frågan om klinisk nutrition från politiskt håll inte tagits på tillräckligt allvar.
– Det saknas insikt om den enorma påverkan som nutritionen har på många svåra sjukdomstillstånd. Trots det enorma intresset för mat i Sverige idag står utvecklingen när det gäller klinisk nutrition stilla, sade Gunnar Akner, som också riktade skarp kritik mot att klinisk nutrition sedan 2006 inte längre är en specialistinriktning.

Gunnar Akners hårda dom över bristen på politiskt agerande fick dock inte stå oemotsagd. Åsa Coenraads, riksdagsledamot och livsmedelspolitisk talesperson för Moderaterna, betonade det kommunala självstyret och framhöll att det vore fel att lägga frågorna om nutrition på nationell politisk nivå.
– I det sammanhanget är vårdpersonalen en oerhört viktig grupp, det är de som har den sitter inne med mycket kunskap. En problematik jag känner från min tid inom landstinget är att det också inom läkarkåren faktiskt finns ett motstånd mot att arbeta med nutritionsaspekterna av behandlingen, sade Åsa Coenraads.

Utbildningen en nyckelfaktor
Synen på utbildningarna som en nyckel för förbättring av måltids- och nutritionskompetensen inom sjukvården och äldreomsorgen förenade samtliga diskussionsdeltagare. Ingen av vårdutbildningarna har i nuläget nutrition som en obligatorisk del. Med tanke på nutritionens betydelse; vore det inte dags att föra in dessa delar i vårdutbildningarna? Eva Sonidsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och biträdande ledamot i Riksdagens utbildningsutskott, påpekade dock att kursplanerna redan är pressade.
– Det svåra är att få plats med allt det som är viktigt, inom ramen för en utbildning. Men samtidigt, i takt med att forskningen gång på gång visar på hur oerhört viktig nutritionen är, vore det rimligt att lyfta in de här delarna samtidigt som man i gengäld lyfter ut annat, sade Eva Sonidsson.

Initiativ på flera nivåer
Utöver en större beredskap inom vårdutbildningarna, vilka är de största utmaningarna för att ge nutritionsfrågorna inom vården den tyngd som man är ense om att de förtjänar? Kost & Närings Christina Mörtl, som under seminariet också presenterade resultaten av rapporten ”Bästa sjukhusmaten!”, framhöll att lösningen ligger i initiativ på flera nivåer – dels genom åtgärder närmast patienten, inom vårdorganisationerna, men inte minst i form av direktiv och styrning.
– Det är först när man inom vården märker att det finns stöd från ledningshåll och från politikerna att intensifiera arbetet med nutritionen som utvecklingen börja gå framåt ordentligt, sade Christina Mörtl och fick medhåll av Gunnar Akner.
– Politikerna kan bidra med ledningsstöd och det är mycket viktigt. Men när det gäller utmaningen att ändra arbetssätt, att arbeta i integrerade team som utgår ifrån patienten, så är det inom vårdorganisationerna de stora förändringarna måste ske.

En rapport från de båda seminarierna på temat I LOVE LOU? Sveriges kostchefer om möjligheter och framtidsfrågor i livsmedelsupphandlingen, publiceras under onsdagen.

På plats i Almedalen? Varmt välkommen att besöka onsdagens seminarier!
Bättre sjukhus- och äldremat till samma pris – en vision inom räckhåll?
Plats: S:ta Karins kyrkoruin, Stora torget, Klosterlängan
Onsdag den 4 juli kl 09.15–10.00

För mer information, besök:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11537 (onsdagsseminariet)

I LOVE LOU? Sveriges kostchefer om möjligheter och framtidsfrågor i livsmedelsupphandlingen
Onsdag den 4 juli kl 10.15–11.00

För mer information, besök:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11556 (onsdagsseminariet)