En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Almedalen onsdag: alla älskar LOU – eller?
2012-07-04

Lagen om offentlig upphandling, LOU, engagerar runt om i Livsmedelssverige. Det bekräftades inte minst vid de två Almedalsseminarier som Kost & Näring höll under tisdagen och onsdagen. I kontrast till de gångna årens tidvis skarpa konflikter aktörerna emellan märktes tecken på ett förändrat, mer pragmatiskt tonläge.

Seminarierna hölls under den något tillspetsade rubriceringen ”I LOVE LOU? Sveriges kostchefer om möjligheter och framtidsfrågor i livsmedelsupphandlingen”. Så långt som till en kärleksförklaring till LOU ville moderator Karin Lidén, inte riktigt gå.
– Men jag har definitivt bytt uppfattning om LOU, och blivit mer positiv, sade Karin Lidén.

Fokus på möjligheterna
Den positiva hållningen gick också som en röd tråd också genom diskussionerna mellan deltagarna i panelen. Livsmedelsupphandlingen innebär visserligen stora utmaningar, men ramar som sätts av LOU måste i praktiken inte utgöra något hinder för landets kostchefer att upphandla de varor man faktiskt vill köpa.

Med detta sagt – ännu återstår mycket arbete. Mathias Sylwan, förbundsjurist på SKL och en av de drivande bakom den uppmärksammade Sigtunadomen, som banat väg för kommunerna att ställa hårdare djurskyddskrav, framhöll att närmare en av fem livsmedelsupphandlingar i dagsläget blir föremål för överprövning.

– Det är en alldeles för hög siffra. Överprövningarna kostar tid, energi och pengar för kommunerna och skattebetalarna, resurser som skulle kunna användas på betydligt effektivare sätt, sade Mathias Sylwan, som efterlyste en ordning där leverantörerna genom att kontrollera varandra säkerställer att det vinnande anbudet är seriöst och lever upp till kravspecifikationen.

”Överprövningar nödvändigt ont”
Nils Berntsson, marknadsansvarig på Martin & Servera, som vid Kost & Närings Kostdagar i mars tilldelades årets Äppelskrutt just för sina många begäranden om överprövningar, delade Mathias Sylwans uppfattning.

– För oss är det en märklig situation att umgås med våra kunder i juridiska sammanhang. Överprövningar är inget vi strävar efter, utan har varit en absolut sista utväg i de lägen där vi upplevt att leverantörerna inte behandlats på lika villkor, sade Nils Berntsson, som också tillade att han idag tycker sig märka en större mottaglighet ute i kommunerna när man från leverantörshåll påtalar brister i upphandlingsförfarandet.

– Den senaste tiden har flera kommuner dragit tillbaka sina förfrågningar efter att vi påtalat brister, vilket vi förstås välkomnar. Så har det inte sett ut tidigare, konstaterade Nils Berntsson.

Samsyn avgörande
MSR:s initiativ att under 2011 sammanföra livsmedelsupphandlingens olika aktörer i projektet Konceptuell modulering, beskrevs av en enig panel som en nyckelfaktor i det nya samtalsklimat som idag finns kring upphandlingsfrågorna.

– Dialog och samsyn är oerhört viktigt för att komma vidare i arbetet mot bättre och effektivare upphandling. Det handlar om komplicerade processer, men det som slagit mig under projektets gång är den höga ambitionsnivån bland alla aktörer. Alla vill helt enkelt att det här ska fungera, sade Monica Sihlén, som lett projektet.

Uppföljning nästa steg
Monica Sihlén tog också tillfället i akt att berätta om den fortsättning på satsningen på konceptuell modulering, som planeras inför hösten. I projektet, som är en del av Sverige – det nya matlandet, ligger fokus på uppföljningsaspekterna av upphandlingsprocessen. Fortsättningsprojektet välkomnades inte minst från kostchefshåll.

– Det är genom uppföljningen vi säkerställer att det avtal som finns mellan oss som inköpare och leverantören faktiskt efterlevs, att vi får de produkter och den kvalitet vi beställt. Som kostchef gäller det att avsätta tillräcklig tid för uppföljningen, här brister det tyvärr ofta. När leverantören märker att vi är aktiva och uppmärksamma på hur det vi kommit överens om faktiskt efterlevs, leder det till bättre och effektivare samarbeten totalt sett, sade Karin Lidén.

Så lyckas du med livsmedelsupphandlingen!
I samband med seminarierna lanserade Kost & Näring och fokusgrupp Upphandling även en ”LOU-nyckel”, med 10 tips för en lyckad livsmedelsupphandling. Foldern i PDF-format hittar du här!