En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Hem > Aktuellt > Nationella utmaningar, regionala lösningar
jobbet_full
Almedalen 2019

Alla pratar mat och offentliga måltider – men vem ska göra jobbet?

2019-06-11

Uppmärksamheten kring mat och måltider har aldrig varit större, men detta faktum till trots har inte minst offentliga måltidsverksamheter svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare till köken. Vem gör jobbet när den nationella livsmedelsstrategin skiftar fokus från visioner till portioner?

Med ett allmänt mat- och måltidsintresse på “all-time-high” och en – relativt – nyligen lanserad nationell livsmedelsstrategi borde förutsättningarna vara optimala såväl för offentliga måltidsverksamheter som privat restaurangnäring att rekrytera kompetenta medarbetare till sina kök. Men istället lyser kockar och annan måltidspersonal i allt högre utsträckning med sin frånvaro. Inte bara ute i köken utan även på gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och säkra den kompetens och de medarbetare som är nödvändiga, när livsmedelsstrategins visioner ska omsättas i faktiska portioner? Diskussion mellan politiker, myndigheter och representanter för landets kost- och måltidschefer. Möt också företrädare för Västra Götalandsregionen, som med offensiva satsningar på livsmedel och kompetensförsörjning visar hur den nationella livsmedelsstrategin kan brytas ner i konkreta, lokala mål och strategier.

Medverkande

Maria Helmersson, verksamhetsledare, Måltid Sverige
Björn Sterner, undervisningsråd, Skolverket, enheten för gymnasieskola
Peter Hermansson, regionråd (M), Västra Götalandsregionen
Kerstin Berg, kostchef, Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola och verksam inom Kalmarsunds gymnasieförbund
Gunilla Martinsson, måltidschef, Kost & Närings fgr Förskola och skola och verksam inom Munkedals kommun
Camilla Wiström, kostchef, Kost & Närings fgr Förskola och skola och verksam inom Katrineholms kommun
Cecilia Nebel, moderator

Tisdag och onsdag den 2-3 juli tar Kost & Näring tillsammans med projektet Matlust och andra utvalda partner de offentliga måltiderna och några av branschens allra hetaste frågeställningar till årets Almedalsvecka. Klicka här för att komma till almedalen.kostochnaring.se, där du alltid hittar den senaste informationen om alla Kost & Närings aktiviteter.