En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Äldremåltiderna – högvinst eller nitlott?
2014-07-01
Marianne Backrud-Hagberg och PRO:s ordförande Curt Persson – två av de fem paneldeltagarna. Foto Lotta Nilsson/Magasin Måltid (samtliga foton)
Marianne Backrud-Hagberg och PRO:s ordförande Curt Persson – två av de fem paneldeltagarna. Foto Lotta Nilsson/Magasin Måltid (samtliga foton)

Äldremåltiderna – högvinst eller nitlott?

ALMEDALEN Hälsodalens ”Skafferiet” var fyllt till sista plats när Kost & Näring på tisdagseftermiddagen bjöd in till seminariet ”Äldremåltider i toppklass – utopi eller lagstadgad rättighet?”.

Under 45 intensiva minuter varvades politiska utfästelser med reflektioner om måltiden och vad den betyder för oss som människor – och om skillnaden mellan mat och måltid.

Hans Naess, matlandetambassadör i Sörmland, intitiativtagare till Gastronomiska Samtal – och dagens moderator.
Hans Naess, matlandetambassadör i Sörmland, intitiativtagare till Gastronomiska Samtal – och dagens moderator.

”Äldremåltiderna ett kvalitetslotteri”

– Vi har ett måltidslotteri bland de äldre i Sverige idag som inte är acceptabelt. Med tanke på de stora skillnader som vi ser är det uppenbart att den nuvarande styrningen inte räcker till. För att säkra en jämn och hög kvalitet för alla äldre måste man bli tydligare från lagstiftarhåll, och ställa högre krav på kommunerna, framhöll Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring, och fick medhåll av Carl-Jan Granqvist, entreprenör och måltidsprofil.

– Vi ska dessutom komma ihåg att dagens pensionärer har en inställning där man sällan klagar och där man vant sig vid att vara nöjd med det man får. Har det gått så långt att den här gruppen ger måltiderna i sin kommun en etta i betyg, då måste situationen vara förskräckligt dålig.

Från mat till måltider

Frågorna kring skillnaden mellan mat och måltid kom, tillsammans med betydelsen av utbildning och kompetens, att prägla diskussionen. Sina vitt skilda bakgrunder och perspektiv till trots var paneldeltagarna eniga om att ett fokus på enbart mat och näring är långtifrån tillräckligt för en god, högkvalitativ äldremåltid.

– I vårt samhälle stoppas var och en in i sin lilla cell när vi istället skulle behöva strukturer som gör att människor möts, inte minst när det kommer till de äldres måltider. Budgeten för de sociala, humanitära värdena saknas. Tiden finns inte för att exempelvis laga mat hemma hos de gamla eller att sitta med under måltiden, sade Curt Persson, ordförande i PRO.

Carl-Jan Granqvist menade att måltiden i förlängningen är en fråga om demokrati.

– Jag ser måltiden som en plattform för det humanistiska samtalet, där demokratin ges näring. Om vi inte värnar om måltiderna riskerar demokratin att falla isär.

Trots att seminariet var sista programpunkt under Livsmedelsverkets "De offentliga måltidernas dag" var lokalen full till sista plats.
Trots att seminariet var sista programpunkt under Livsmedelsverkets ”De offentliga måltidernas dag” var lokalen full till sista plats.

Fråga för rikspolitiken – eller?

En av seminariets huvudambitioner var att sätta frågan om nationella kvalitetskrav för äldremåltiderna på agendan. Kost & Närings syn på en kvalitetslagstiftning som ett effektivt verktyg möttes av både kritik och visst bifall.

– Det är lätt att måla upp en glamourös bild av vad det är man vill åstadkomma i form av en högre kvalitet, men vi måste komma ihåg hur olika förutsättningarna är ute i Sveriges kommuner. Vi moderater vill verkligen slå vakt om det kommunala självstyret, och här tror jag att min och Gunnars inställning skiljer sig åt, förklarade Åsa Coenraads, kostpolitisk talesperson för Moderaterna, med hänvisning till Socialdemokraternas representant på podiet, Gunnar Sandberg, som ställde sig positiv till en tydligare nationell styrning.

– Oavsett politisk konstellation efter valet, borde vi inte kunna enas om att ta fram nationella riktlinjer som slår fast att våra äldre ska ha rätten att, i någon form, äta åtminstone en av dagens måltider i sällskap med andra? När vi ju vet hur stor betydelse det har för de äldres hälsa och välmående, föreslog Gunnar Sandberg.

”En god början”

Marianne Backrud-Hagberg var vid seminariets slut övervägande nöjd med diskussionen och med beskeden – om än något luddiga – från politiskt håll.

– Vi lyckades lyfta debatten från näring och portioner till en helhet, ett socialt sammanhang. Och det är precis där som frågan hör hemma, sade Marianne Backrud-Hagberg, samtidigt som hon konstaterade att vägen till en lagstadgad kvalitetsnivå fortfarande är lång.

– Men nu efter seminariet har jag talat med våra båda politiker, oavsett partifärg finns både viljan och ambitionen att jobba vidare på det här området tillsammans med Kost & Näring. En god början!