En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Stockholm: Samverkan vid samhällsstörning

Inbjudan

Hem > Stockholm: Samverkan vid samhällsstörning
Foto: Magnus Laupa
Krisberedskap och förebyggande arbete är även temat i nr 3/21 av Kost & Närings medlemstidning Förenade Måltider. Utgivning den 7 oktober.

Samverkan vid samhällsstörning

Det är mycket angeläget att de offentliga måltidsverksamheterna inom skola, vård och inte minst omsorg fungerar – och levererar – också i händelse av kris. Men hur ska detta säkerställas?

Tillsammans med Livsmedelsverket bjuder Kost & Närings lokalavdelning Stockholm nu in kommunala beredskapssamordnare, kost-/måltidschefer och andra måltidsansvariga till ett digitalt dialogmöte, med utgångspunkt i frågorna om ansvar och samverkan vid samhällsstörning i Stockholmsregionen.

Dialogmötet, som äger rum måndagen den 11 oktober, ingår i Livsmedelsverkets projekt för utvecklat stöd till de offentliga måltidsverksamheterna i deras beredskapsarbete. Projektet finansieras av MSB och pågår fram till hösten 2022.

Anmälan: senast 8 oktober kl. 12.00

Anmälan har nu stängt.

Praktisk information

När: Måndag den 11 oktober 2021, kl. 14.00-15.30.

Hur: Digitalt dialogmöte som riktas till beredskapssamordnare, kost-/måltidschefer och andra med ansvar för kommunala offentliga måltider i Stockholmsregionen. Vidarebefordra gärna adressen till den här sidan – https://www.kostochnaring.se/aktuellt/event/stockholm-samverkan-vid-samhallsstorning/ – till andra personer inom din organisation/kommun som är relevanta för ert övergripande krisberedskapsarbete, så att också de får möjlighet att anmäla sig och delta. 

Var: Digitalt via Zoom/Teams. Anslutningsinformation skickas ut till anmälda deltagare på eftermiddagen den 8 oktober.

Deltagaravgift: Deltagandet i dialogmötet är kostnadsfritt.

Anmälan: Senast fredag den 8 oktober kl. 12.00. Klicka här för att komma till anmälan högre upp på sidan.

Frågor? Skriv till oss på anmalan@kostochnaring.se så hjälper vi till.


Väl mött i oktober!

Livsmedelsverket, Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg
Kost & Näring, lokalavdelning Stockholm