En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > ”Så lyfter vi den offentliga maten”
2014-01-24

_MG_7722 beskurenSå lyfter vi den offentliga maten

Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg i en kommentar till SVT:s reportageserie Matvalet, om utmaningar och åtgärder för den offentliga maten. 

Förra veckans stora nyhetssatsning, SVT:s Matvalet, har effektivt riktat uppmärksamheten mot de offentliga måltiderna. Ministrar och lokalpolitiker har konfronterats, livsmedelsgrossister ställts till svars.

Kost & Näring välkomnar granskningen. Matvalet har lyft fram flera av branschens mest angelägna utmaningar och rapporteringen har kännetecknats av höga ambitioner och ett överlag gott journalistiskt hantverk.

Inte desto mindre – en vecka efter de offentliga måltidernas blixtvisit i det mediala rampljuset vänds nu nyhetsredaktionernas blickar åt helt andra håll. Visserligen inget att yvas över i sig. Men för många av Sveriges offentliga matgäster kvarstår fortfarande den allra viktigaste frågan: Vad måste till för att uppnå förbättringar som märks på riktigt? Här blir SVT:s satsning ofta svaret skyldig.

Samtidigt som många måltidsverksamheter gör ett fantastiskt arbete, bekräftar förra veckans medierapportering vår bild av att mycket ännu återstår att göra. Kost & Närings arbete koncentreras just nu till de två områden där vi ser de allra största behoven av förändring – äldrematen och livsmedelsupphandlingen.

Så vill Kost & Näring konkret lyfta de offentliga måltiderna.

Äldrematen: 

  • Säkerställ våra äldres måltidskvalitet. I samarbete med bland andra Kost & Näring planerar Livsmedelsverket en uppdatering av sina rekommendationer för äldrematen. I detta sammanhang kommer vi att verka för framtagningen av ett kvalitetsverktyg för hela måltiden. Med tydliga kriterier, från smak och näringsinnehåll till måltidsmiljö, blir det lättare både för kommunerna att göra rätt – och för de äldre och deras anhöriga att ställa krav. I förlängningen ser vi en kvalitetslagstiftning för äldrematen, motsvarande den som sedan 2011 finns för måltiderna i skolan, som ett naturligt och nödvändigt nästa steg.
  • Förstärk måltidskompetensen. Måltidskompetens i hela kedjan är en absolut förutsättning för hög kvalitet inom äldrematen – från köket hela vägen till matgästen. En kartläggning som Kost & Näring just nu genomför visar att kost och måltider tyvärr har mycket låg prioritet vid landets vårdutbildningar. Detta trots matens stora, bevisat positiva inverkan på de äldres hälsa och livskvalitet. Prefekter, rektorer, skolledare: kontakta oss! Vi hjälper er gärna i arbetet med att integrera måltidsperspektivet i era utbildningar.

Livsmedelsupphandlingen:

  • Skapa transparens i samarbetet mellan grossist och kund. Kost & Näring träffar i nästa vecka grossisterna Dafgård, Martin & Servera och Menigo  för en fortsatt dialog kring Grossistbarometern – den första samlade, återkommande utvärderingen av samarbetet mellan de kommunala måltidsverksamheterna och de största grossisterna. Med planerad lansering under våren kommer Grossistbarometern ge svart på vitt om bland annat utbytesvaror och överprövningar av livsmedelsupphandlingar.
  • Bromsa överprövningsivern. Livsmedelsupphandlingar ska inte avgöras i domstol. Vi noterar med glädje att civil- och bostadsminister Stefan Attefall i Aktuellts 21-sändning den 14/1, i en intervju om hur grossisternas överprövningsiver kan begränsas, bland annat tar upp just de förslag som Kost & Näring lyfte fram under 2013 års Almedalsvecka: rätt till avtalsfrihet under överprövningsperioden samt en avgiftsbeläggning för begäranden om överprövning. Vi ser fram emot den 15 juni, då regeringens utredare av överprövningsreglerna, Christer Sjödin, presenterar sina slutsatser.

Kost & Näring fortsätter sitt arbete för bättre förutsättningar och högre kvalitet inom de offentliga måltiderna, och vi uppmanar andra goda krafter att göra detsamma. Alla behövs. Supervalåret 2014 är dessutom en sak redan klar – ju fler vi är som vill förändring, desto mer lär våra politiker spetsa öronen.

 

Marianne Backrud-Hagberg
Ordförande Kost & Näring