En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Programråd ska säkerställa kompetensen
2016-09-16

Nationellt programråd ska säkerställa kompetens

Frågan om bättre matchning mellan gymnasieutbildningen och de offentliga måltidsverksamheternas behov kommer att lyftas för diskussion när Kost & Näring nu tar plats i Skolverkets programråd för restaurang- och livsmedelsprogrammet.

kerstin-1_web
Kerstin Berg. Foto: Malin Ottosson.

Mandatperioden påbörjades i juli i år och sträcker sig fram till 2019. Utöver Kost & Näring finns en handfull andra företrädare för hotell-, restaurang- och besöksnäringarna representerade i verkets programråd.

– I slutändan handlar det om att säkerställa att det finns arbetskraft i framtiden som är anställningsbar, som har rätt kompetens för våra verksamheter. Om inte vi själva bevakar våra intressen så kommer ingen annan heller att göra det. Därför är det här så viktigt, säger Kerstin Berg, ordinarie ledamot och en av deltagarna i fokusgrupp Förskola och skola.

Högre status – och specialkostkompetens

Att profilera storhushållsdelen bättre och ge den högre status inom utbildningen står högt på listan över det som föreningen genom Kerstin Bergs och ersättaren Susanne Dahlgrens försorg kommer att driva i programrådet. Liksom att göra de i nuläget ofta valbara kurserna om specialkost obligatoriska.

– Kunskaper om specialkoster är idag nära nog ett måste för den som vill jobba i ett offentligt kök. Då håller det inte att specialkostdelen på många orter enbart är en kurs bland andra att välja mellan, konstaterar Kerstin Berg.

Framöver kommer ni i programrådet att träffas runt fyra gånger om året, och den 15 september hölls första mötet. Vilka är dina intryck?

– Mötet handlade i första hand om att lära känna varandra, att prata ihop oss om förväntningarna som finns kring samarbetet. Att de offentliga måltiderna och Kost & Näring ses som en viktig samtalspart i de här frågorna var dessutom tydligt. Det bådar gott för framtiden, säger Kerstin Berg.

Fotnot: Artikeln publiceras också på Kost & Närings medlemssidor i Magasin Måltid, med utgivning den 14 oktober.