En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Hem > Aktuellt > ”Premiera kunskap, utveckling och mod”
sidhuvud
Kostdagarna 2019

”Premiera kunskap, utveckling och mod”

2019-05-03

I det förlängda fördjupningspass som inledde fredagen på Kostdagarnas stora scen smälte en filosof och en nationalekonom samman sina perspektiv på ledarskap och tillitsbaserad styrning.

Empati, erfarenhet, känslor, förnuft och mellanmänskliga möten är en viktig del av ledarskapet, liksom förmågan att känna av situationer och relationer, och agera utifrån sitt omdöme. Det omätbara har på senare år fått en renässans.

Det konstaterade Jonna Bornemark, filosof verksam vid Södertörns högskola, som pekade på betydelsen av att lita på magkänslan, snarare än mätande, administration och manualer. Administrationen, ”förpappringen”, tar för mycket resurser till exempel inom skolan och i vården.

– Förnuftet är det vi gör kunskap av. Men allt kan inte mätas, och även en fast definition kan vara föränderlig. Känslorna och ”den mänskliga faktorn” är en väg till kunskap, framför allt i mellanmänskliga yrken och relationer, underströk Jonna Bornemark.

– I en miljö med modiga chefer, där transparens och reflektion uppmuntras, utvecklas omdömet och modet hos medarbetarna. Om misstag sopas under mattan motverkas den utvecklingen, fortsatte hon.

Omdöme och klokskap

Laura Hartman, nationalekonom och ordförande bland annat för statliga Tillitsdelegationen, förklarade att hon visserligen älskar mätande, siffror och slutsatser – men varnade samtidigt för risken att gå vilse i statistiken.

– Värdet av en verksamhet skapas i mötet mellan människor. Vi behöver omdöme och klokskap, samarbete mellan medarbetare och samverkan med de ni finns till för – alltså matgästerna.

Kultur, värdegrund, ledarskap, medledarskap, organisation och individer är något man behöver arbeta med i hela styrkedjan: från politiska beslut via chefer och stabsfunktioner – hela vägen till de man samverkar med, framhöll hon.

Laura Hartman och Jonna Bornemark riktade en också en gemensam uppmaning till de församlade cheferna, tillika Kostdagarnas deltagare, om ökad tillit och mera mod.

– Låt medarbetarna föreslå lösningar, och premiera kunskap, utveckling och mod. Kroka arm mellan ekonomi och personalavdelning. Följ upp och var nyfiken. Se resultaten med en bred blick och tänk långsiktigt, sammanfattade Jonna Bornemark.

– Undanröj hinder, delegera handlingsutrymmet och välkomna medbestämmande, men var tydlig med vem som har mandat för vad. Modigt agerande är viktigare än policydokument – som ofta är vaga och tandlösa, fyllde Laura Hartman i.