En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Perspektiv på det hållbara ledarskapet
2015-07-02

IMG_0472 lowresPerspektiv på det hållbara ledarskapet

För en hållbar utveckling krävs ett också ett hållbart, långsiktigt ledarskap. Hur anpassar sig organisationer till de förändringar som med nödvändighet kommer och går?

Det var temat för paneldebatten ”Hållbart ledarskap – vad är det?”, som på tisdagen arrangerades av MiL Foundation och Social Venture Network. Utöver representanter från arrangörerna själva deltog bland andra entreprenören Simon Werbart Flato, från Sustainergies och Swedavias vd Torborg Chetkovich.

”Viktigt leva som man lär”

Vad kännetecknar då det hållbara ledarskapet? Lena Bergström, vd vid MiL Foundation, pekade på beräkningar som visar att mellan 70 och 80 procent av chefers tid går åt till möten, och konstaterade vidare att en av nycklarna till att lyckas i ledarskapet ligger i förtroendebyggande – uppåt, neråt och sidledes.

– För mig handlar det goda ledarskapet om att göra det jag säger. Att ha självinsikt och inte vara för självupptagen och ha viss kunskap i psykologi. Kontrollerar man människor för hårt och håller för hårt på policies så minskar förutsättningarna för en lärande organisation, sade Lena Bergström.

Begrström fick medhåll av Eliza Kucukaslan från Framtidens ledare och affärsutvecklare, som också redogjorde för sina fyra hörnstenar i ett värderingsdrivet ledarskap: mod, att våga lämna över och låta andra både lyckas och misslyckas, öppenhet, att ge information om hur det går i bolaget vilket i sin tur skapar engagemang, ansvar för individer och omvärlden samt kärlek till medmänniskan, vilket inkluderar engagemang i dennes utveckling och uppföljning av det ansvar som tidigare delegerats ut.

– Ledarskap tycker jag handlar om dels att vara tydlig med vad som förväntas av medarbetarna, dels att ha förmågan att delegera. Sedan är det oerhört viktigt att leva som man lär. Om ledningen åker på dyra jaktresor, hur ska medarbetare då bli motiverade att cykla?

Torborg Chetkovich, vd vid Swedavia, förde också in en åldersdimension i diskussionen.

– Jag upplevde det som lättare att vara ledare när jag var 25 jämfört med idag, vid 47. Då var allt mer svart eller vitt, men med åren har jag lärt mig att det goda ledarskapet är mycket mer komplext än så.

Simon Werbart Flato, projektledare vid Sustainergies, påminde åhörare och medpanelister om den utveckling som skett på hållbarhetsområdet under 2000-talet.

– För 15 år sedan var det eldsjälar som arbetade med hållbarhetsfrågor. När vi började prata om hållbarhet förstod man inte vad vi menade. Så vi fick prata miljö – och blev då istället klassade som miljömuppar!

Åsa Kullberg