En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > »Nutrition inte lika glamouröst«
ClasLundgren
Kostprofilen

»Nutrition inte lika glamouröst«

2020-03-09
  1. Sjukhus
  2. Äldreomsorg

Mat är medicin. Men nutritionsansvaret faller ofta mellan ­stolarna. Och delat ansvar blir lätt ingens ansvar. Det menar Clas Lundgren, överläkare vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Patienterna är det bästa med mitt jobb. Varje möte och varje livshistoria är ett otroligt privilegium, säger Clas Lundgren på mjuk halländska. Och det hörs att han menar vad han säger.

Clas ­Lundgren

Arbete: Överläkare vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Ålder: 56 år.
Bakgrund: Född i Halmstad, utbildad till läkare i Lund med specialisering inom mage och tarm. Flyttade till Karlstad 1993 där han stortrivs ”men saknar de tidiga vårarna”.
Familj: Fru, två döttrar, en son.
Och en labrador.
Bor: I en villa i ­Romstad.
Matfilosofi: ”Mat är jättegott! Och jag tillhör dem som verkligen njuter av en god köttbit – och som vågar stå för det.”

Ett stort intresse för naturvetenskap i kombination med en tydlig humanistisk ådra gjorde att Clas Lundgren valde att utbilda sig till just läkare. Efter drygt 30 år som specialist inom mage och tarm har mat och nutrition utvecklats till mer än bara ett intresse.

Studier visar att mellan 20 och 40 procent av äldre patienter som vårdas på sjukhus är undernutrierade. Samtidigt vet man att malnutrition ökar risken för bland annat infektioner, trycksår och fallolyckor, försämrar sårläkning och förlänger vårdtiden.

– Maten är en viktig del i behandlingen, och samtidigt är det ett styvmoderligt behandlat område. Vi lägger enorma resurser på dyra medicinska behandlingar och avancerade operationer, medan det mest basala inte alls får samma prioritet. Att arbeta med nutrition är helt enkelt inte lika glamouröst, konstaterar Clas Lundgren.

Problemet, framhåller han, är att mat och måltider befinner sig i ett gränsland. Inte bara mellan omvårdnad och medicin, utan även mellan en rad olika yrkesgrupper. 

– Det är en soppa av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kökspersonal, dietister och kostombud där ingen vet klart vem som har mandat att göra vad. Delat ansvar kan lätt bli ingens ansvar, säger han, och tillägger att även kunskapen om nutritionsfrågor ute på vårdavdelningarna är bristfällig – liksom dokumentationen.

– Rent teoretiskt faller ansvaret på läkaren, i alla fall när det gäller att diagnostisera nutritionsstatus, men i praktiken hamnar det ofta under epitetet ”omvårdnad” och då förskjuts nutritionen dit.

Resultatet är ett stort antal öppet undernärda patienter – medan vården fokuserar på klassisk medicin. Clas Lundgren har flera konkreta exempel på tragiska fall med dödlig utgång.

– Det finns ingen säker statistik kring detta. Men varje fall där man kunde gjort mer med hjälp av mat är ett fall för mycket.

Livsmedelsverket uppdaterar just nu råden för måltider på sjukhus. Vad tycker du är mest angeläget?

– Det viktigaste är inte att rekommendera en viss energiprocent av exempelvis protein utan att höja statusen på mat och måltider – att låta nutritionen bli en minst lika viktig fråga som allt annat runt patienten. Vi måste börja kommunicera runt maten och verkligen jobba som team, från köket och hela vägen fram till patienten.

Hur lyckas man med det?

– Steg ett är att lyfta ämnet i alla vårdutbildningar och för alla professioner. Läkarna har en nyckelroll när det gäller att alltid efterfråga nutritionsbedömningar och nutritionsstatus. Här krävs det åtgärder ända från grundutbildningen till specialistutbildningarna.