En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Kost och Närings Fokusgrupper
2009-10-01

För närvarande finns det fyra Fokusgrupper bestämda efter Helsingsforsresan 11-13 januari 2008.

Dessa är:

  • UPPHANDLING
  • FÖRSKOLA, SKOLA
  • VÅRD & OMSORG
  • MEDLEM

Syftet med fokusgrupperna är att få igång en aktivitet som berör alla medlemmar i Kost och Näring. Som medlem skall man kunna anmäla sitt eget särintresse bland någon eller några av ovanstående grupper. Grupperna blir inte ”fyllda” utan alla kan få plats för att bistå med sina specialkunskaper och även få påfyllning för egen del beträffande kunskaper och färdigheter.

Fokusgruppens styrgrupp leder och fördelar fokusgruppens huvudfrågor. Till exempel, anordna utbildningsdagar, Driva frågor om mat och storhushåll i media och samarbeten med närliggande yrkesområden. En aktiv omvärldsbevakning är viktig, inte minst vad gäller miljö och ekologi och också att omsätta den senaste forskningen till praktik.

Myndigheter och politiker skall ständigt påminnas om att vår förening finns och att vi är att räkna med i alla frågor som berör offentlig mat. Det är viktigt att räkna med att vi har samarbetspartners från industrin som kan vara till hjälp vid olika arrangemang och som ser fokusgrupperna som en stor tillgång att kommunicera med.

Vi kan jämföra med andra branschers olika typer av grupper som fullt ut ansvarar för vilka råd och riktlinjer som skall gälla i deras yrkesutövning. Detta genom att samarbeta i referensgrupper och skriftligen ge ut råd till alla medlemmar.

Medlemmarna ute i landet kan ansluta sig via mail och på så sätt kunna kommunicera med gruppen, lämna men också hämta information. Medlemmen kan vara med i alla grupper eller bara någon helt efter eget behov.

Direktiv för fokusgruppernas utförargrupp :

Arbetet i en fokusgrupp skall vara inriktad på en ständig förbättring av den offentliga maten ur alla aspekter och kommer alltså arbetsgivaren till godo fullt ut.

Som medlem i utförargrupp måste man ha arbetsgivarens medgivande att göra detta på arbetstid, Kost och Näring kan INTE betala för förlorad arbetsförtjänst.

Sammankallande i respektive fokusgrupp står som kontaktperson mot Kost och Närings medlemmar. Det är till denna person som man skickar sin intresseanmälan och sin mailadress.

Föreningsstyrelsen bistår fokusgruppens utförargrupp genom en kontakt person ur styrelsen för varje fokusgrupp.(Namn, se nedan).

Fokusgrupperna utför det mesta av sina kontakter per mail, då kan alla intresserade vara med i en diskussion och även komma med förslag och idéer.

Utförargruppen ska samlas i Stockholm högst 4 ggr/år, förslagsvis höst och vår. Annars sker kommunikation via mail och telefonmöten.

Möten bör i första hans hållas i den sk Q-lokalen, nära LEDARNAS huvudkontor. Bokas via Ledarnas växel i god tid innan mötet. (lokalen är periodvis väldigt upptagen).

Telefonmöten bokas också via Ledarnas växel telnr. är 08 -598 99 000. Kost och Näring står som beställare.

Krävs övernattning får detta ske i Ledarnas lägenheter som ligger i anslutning till Q-lokalen (bokas via Ledarnas växel) alternativt på Vandrarhemmet Fridhemsplan, också beläget några meter från Q-lokalen.

Resor beställes hos Ledarnas resebyråagent, eller man betalar sin resa själv och får sedan ersättning mot kvitto via reseräkning sänd till kassören i föreningsstyrelsen. Billigast möjliga resa enligt Kost och Närings resepolicy.

 

Grupper 2010  Sammankallande Kontaktperson styrelsen

 

Kost och NäringUpphandling Anita Åberganita.aaberg@kramfors.se Karin Lidén
Kost och NäringFörskola/skola  Anette.Fleischer

anette.fleischer@ulricehamn.se.

Inger Månsson
Kost och NäringVård och omsorg Marita Westerlundmarita.westerlund@boras.se Christina Mörtl
Kost och NäringMedlem  Susanne Dahlgren

susanne.dahlgren@ped.gu.se

Maria Larsson