En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Hallå där, Christina Gezelius …
2014-05-14

Hallå där, Christina Gezelius …

… Informationschef vid Martin & Servera, en av de tre grossister som ingår i Grossistbarometern. Knappa två månader har gått sedan Kost & Näring presenterade resultaten av 2014 års Grossistbarometer. Föreningen har också skickat svaren från de 18 kommuner där de måltidsansvariga bett oss förmedla dela deras individuella svar vidare, för en mer direkt uppföljning. Hur har ni gått vidare med detta inom Martin & Servera?

Christina_G_foto_Magnus_Fond
Christina Gezelius, Martin Servera. Foto: Magnus Fond

– Det som har hänt konkret än så länge är att jag vidarebefordrat svaren vidare till våra vidare till våra olika försäljningschefer ute i landet, som i sin tur tagit kontakterna med respektive kostchef. Underlaget från Grossistbarometern blir en del av den löpande kontakt som vi redan har med våra kunder i de offentliga verksamheterna. En större uppföljning av bland annat barometern står på agendan när alla försäljningschefer träffas för ett gemensamt möte, i juni. Då kommer vi också att få en tydligare bild av de samlade reaktionerna på barometern.

Vilka slutsatser drar ni själva av resultaten i Grossistbarometern?

– Jag tycker vi kom väl ut i undersökningen, vi ser inte resultaten som negativa. Vi tycker också att resultaten sätter fokus på att problemen som ofta uttalas i enskilda samtal eller i media inte alltid är så stora när man som i Grossistbarometen går ut och frågar mera brett. Ett exempel på det är ersättningsvarorna*. Här ser vi att det finns problem i vissa fall, vilket i sin tur ger oss möjligheter att förbättra oss, i dialog med kunderna.

Var det några av siffrorna som överraskade er, positivt eller negativt?

– Inte direkt. Resultaten i en sådan här typ av undersökning blir väldigt övergripande. Enskilda problem finns alltid, i varje samarbete, och de försöker vi fånga upp. Samtidigt hamnar vi ibland i dilemman, som när vi av någon anledning måste ersätta en vara med en annan, men ingen är på plats när vi försöker kontakta kunden tidigt på morgonen. Ska vi då skicka ersättningsvaran utan att ha lyckats avisera detta, vilket i sig kan ses som ett problem, eller ska vi avstå helt från att skicka den varan, vilket också det upplevs som ett problem?

Ett annat område som återspeglas i resultaten är upplevelsen av att vi finns tillgängliga för kunderna**, det känns väldigt roligt!

* I bedömningen av problem på området ”Leverans av andra varor, utan att detta aviserats” får Martin & Servera i 2014 års Grossistbarometer 2,54 av 6,0 (ju lägre siffra, desto mindre är problemen), att jämföra med Menigo, 3,22, och Dafgård, 2,26.

** I bedömningen av problem på området ”Svårt att få kontakt med support-/servicepersonal hos grossisten” får Martin & Servera i 2014 års Grossistbarometer 1,94 av 6,0 (ju lägre siffra, desto mindre är problemen), att jämföra med Menigo, 2,43, och Dafgård, 2,00.

Klicka här för att ta del av de kompletta resultaten av Grossistbarometern 2014!