En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Hem > Aktuellt > ”Goda affärer som skapar nytta för medborgarna”
emmabreheim-wide
Kostprofilen

”Goda affärer som skapar nytta för medborgarna”

2019-09-12
  1. Upphandling
  2. Kostprofilen

Emma Breheim är inte bara inköpschef i Luleå kommun. Hon är även ordförande för Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, och därmed en av de tyngsta profilerna i Upphandlingssverige. För henne är en lyckad livsmedelsupphandling summan av de politiska målen, serverade på ett fat.

Emma Breheim

Ålder: 39 år.
Arbete: Inköpschef i Luleå kommun.
Bakgrund: Systemvetare som tidigare varit upphandlare och verksamhetsutvecklare.
Familj: Make och tre barn i åldrarna 2, 9 och 10 år.
Bor: Har precis byggt hus på Hällbacken – granne med ett friluftsområde.
Fritid: Löpträna och åka skidor, fixa med huset och delta i barnens fritidsintressen.
Bjuder på vid oväntat besök: Kaffe och Piggelin. ”Med tre barn i huset finns det alltid isglass hemma”.
Med tre ord: Nyfiken, engagerad och målinriktad. ”Jag är inte alltid spikrak men jag har en inre polstjärna som jag följer.”

Säg orden ”offentlig upphandling” till valfri kollega och du möts måhända av en liten suck. Eller kanske till och med av en stor.

Men för Luleås inköpschef Emma Breheim är offentlig upphandling ett strategiskt verktyg för att nå de mål som politiken satt upp för verksamheten. Som exempelvis att minska klimatpåverkan och gynna den lokala tillväxten genom att öka andelen närproducerat på tallriken.

– Om man fokuserar på alla begränsningar blir det tungt. Men jag ser det som något både roligt och utvecklande. Det handlar om att göra goda affärer som skapar nytta för medborgarna, att hitta vägarna där man följer lagen och samtidigt arbetar mot organisationens mål. Och även är med och utvecklar leverantörerna, säger hon.

Att just livsmedel är mer komplext jämfört med andra typer av upphandlingar håller Emma Breheim helt med om.

– Det beror på hög detaljnivå och att det är ett stort antal artiklar som ska beskrivas. Dessutom finns det ofta synpunkter från såväl medborgarna som från politiken kring just maten. Man behöver ha kunskap för att det ska bli bra, och kraven som ställs måste jämkas samman med de resurser som avsätts.

”Med en genomarbetad upphandling och kontinuerlig uppföljning sparar man både pengar och vinner i kvalitet.”

Det är mot den bakgrunden som inköpsavdelningen i Luleå valt att anställa en kostvetare, som enbart arbetar med livsmedel och som kan ställa relevanta krav och ha en kontinuerlig dialog. Såväl internt som externt mot leverantörerna.

– Både sortiment och priser förändras ju under avtalsperioden. Ju mer kompetens på inköpsavdelningen, desto lättare att ta diskussioner, ifrågasätta prishöjningar och se till att verksamheterna faktiskt köper det som är upphandlat, säger Emma Breheim.

Problemet är att det kan finnas för lite resurser och för lite kunskap.

– I alltför många kommuner är det ofta en enda person som ska upphandla allt från kontorsmaterial till en ny skola och då finns det inte tid eller möjlighet att sätta sig in i alla detaljer.

Resultatet kan ofta bli något av en ”avtalsfabrik” där allt handlar om att man ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU, i stället för att verkligen utnyttja livsmedelsupphandlingen som ett strategiskt verktyg för måluppfyllelse.

Att lösa det dilemmat handlar både om politisk vilja, om utbildning och kompetens.

– I en mindre kommun kanske man kan gå ihop och dela på en resurs som är dedikerad för just livsmedel. Min erfarenhet är att med en genomarbetad upphandling och kontinuerlig uppföljning sparar man både pengar och vinner i kvalitet. 

Agneta Renmark

Sveriges offentliga inköpare, SOI, är en förening med 1 600 medlemmar, alla verksamma inom offentlig upphandling. Emma Breheim är ordförande, ett ideellt uppdrag som hon haft i tre år: ”Det ger mig möjlighet att vara på arenor jag annars inte skull få tillträde till och där vi tillsammans kan utveckla offentlig upphandling i Sverige.”