En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Framtid på agendan
Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg i inledningen av Föreningsdagarna 2022.
Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg i inledningen av Förenings­dagarna 2022.
"Lunch-till-lunch" i Nyköping

Framtid på agendan

2022-05-02

Den 28-29 april ”lunch-till-lunch” samlades Kost & Närings förtroendevalda och medlemmar i föreningens sex fokusgrupper i Nyköping för årets upplaga av Förenings­dagarna – med diskussioner, utbyte och överläggningar kring de kommande årens arbete.

Kreativitet, kunskap och vilja. 2022 års upplaga av Förenings­dagarna ägde rum på konferensanläggningen och före detta tvålfabriken Sunlight i Nyköping.

Efter en inledande presentation av det förslag till nytt förbundspolitiskt program för Ledarna, som kommer att tas upp för beslut på organisationens kongress senare i år, fortsatte dagen med gruppdiskussioner mellan de sammanlagt omkring 25 tillresta medlemmarna.

På agendan: Arbete med Kost & Närings nya ”Vision 2030”, som ska lägga fast inriktningen för föreningens arbete under de kommande åren.

Vi i styrelsen ser verkligen fram emot att knyta ihop säcken om det här underlaget.

– Styrelsen kommer nu att jobba vidare mot ett utkast till Vision 2030, med utgångspunkt i all input som kommit upp nu under dagarna. Både de strategiska delarna och sådant som rör konkreta aktiviteter, förklarade föreningens ordförande, Marianne Backrud-Hagberg, sedan de olika grupperna på fredagen presenterat resultaten av sina diskussioner föregående eftermiddag.

Vilka strategiska vägval ska Kost & Näring göra på vägen mot 2030? Fokusgrupp Utrustning och lokalers Niclas Elwing Saxius delar med sig av sina tankar.

Efter en remissrunda senare i år, där alla medlemmar i Kost & Näring kommer att få möjlighet att komma med tankar och synpunkter, är planen att vid ett extra årsmöte i slutet av året ta upp nya Vision 2030 för beslut.

– Gruppernas presentationer nu på förmiddagen blev ett kvitto på all den kreativitet, kunskap och vilja som finns i vår förening. Vi i styrelsen ser verkligen fram emot att knyta ihop säcken om det här underlaget, och komma ännu ett steg framåt i arbetet mot ett färdigt förslag till vision, sade en nöjd Marianne Backrud-Hagberg efter Föreningsdagarnas avslutning.

David Hollertz

Fotnot: I Förenade Måltider nr 2/22 med utgivning i början av juni, kan du som är medlem i Kost & Näring läsa mer om Förenings­dagarna.