En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Ett ögonblick, Eva Sundberg …
2016-02-10
  1. Äldreomsorg

Eva_Sundberg_april 2015_web

Ett ögonblick, Eva Sundberg …

… teamchef Mat och måltider vid Livsmedelsverket, som under 2016 lägger extra krut på de offentliga äldremåltiderna. Ett högst välkommet fokus tycker vi i Kost & Näring! Hur kommer ert arbete att märkas?

– Vi ligger fortfarande i startgroparna i planeringen, så exakt hur vi kommer att synas och märkas är för tidigt att säga. Men huvudmålet under året är att få upp äldremåltiderna på agendan en gång för alla, både i media, hos beslutsfattarna och bland de som leder verksamheterna. Fler måste inse allvaret i att våra gamlingar inte överallt i landet får så bra mat som de borde. Sedan hoppas och tror vi att vi inte kommer vara ensamma på banan. För att väcka uppmärksamhet och skapa ett ’flow’ är det nödvändigt att vi är flera aktörer som lyfter det här området.

Livsmedelsverket jobbar för närvarande med uppdatering av vägledningen "Bra mat inom äldreomsorgen", och en omarbetad version kommer att presenteras under året, lovar Eva Sundberg.
Livsmedelsverket jobbar för närvarande med uppdatering av vägledningen ”Bra mat inom äldreomsorgen”, och en omarbetad version kommer att presenteras under året, lovar Eva Sundberg.

Vilka delar inom äldremåltiderna kommer att vara särskilt prioriterade?

– Den största utmaningen som vi ser det ligger i kedjan som helhet, från köket hela vägen till gästens mage. Vad tycker hon eller han om och vill äta? Det är utgångspunkten måste ligga, att lyssna på den enskilde, att individanpassa måltiderna så långt det bara är möjligt.

I er äldremåltidsrapport hösten 2014 anslöt ni er till Kost & Närings uppfattning om att det behövs en skärpt lagstiftning för att säkra en hög och jämn kvalitet inom äldremåltiderna. Hur kommer ni att driva den fråga vidare?

– Sedan vi presenterade rapporten har Livsmedelsverket fått instruktioner uppifrån om att arbeta med frågan. Från och med 2015 gäller också författningen om förebyggande av och behandling vid undernäring. Vår uppfattning är att det redan finns ett stöd i lagen för bra måltider som är anpassade utifrån gästens behov. Det som behövs nu är kommunikation och inspiration för att se till att kvaliteten på måltiderna höjs generellt.

Men om nu lagstödet finns så lever kommunerna uppenbarligen inte upp till den. Undersökningar visar på ett fortsatt måltidslotteri i landet, där en kommungräns kan utgöra skillnaden mellan högsta och lägsta betyg när de äldre själva tycker till exempelvis i PRO:s Äldrebarometern. Vad krävs för att få till en förbättring i verkligheten?

– Rent lagmässigt är det Inspektionen för vård och omsorg som har rollen att se till att kommunerna lever upp till lagstiftningen. Också som medborgare gå in och ha synpunkter, men gamlingar och anhöriga gör sällan det. De har inte den starka rösten. Det vi ser ett behov av är ett verktyg som möjliggör att man kan följa upp äldremåltiderna ur ett helhetsperspektiv, motsvarande Skolmat Sverige och det pussel som vi tagit fram för skolmåltiderna, där alla delar finns med. Det handlar så otroligt mycket om just det.