En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > De offentliga måltiderna på agendan
2015-06-15
Foto: Region Gotland
Foto: Region Gotland

 

ALMEDALEN 2015:

De offentliga
måltiderna på agendan

Under årets Almedalsvecka i Visby, mellan den 28 juni och den 4 juli, finns Kost & Näring åter på plats bland politiker, opinionsbildare och organisationer. Uppdraget: att skapa uppmärksamhet och diskussion kring de offentliga måltiderna i allmänhet – och kring föreningens ståndpunkter och perspektiv i synnerhet.

Kost & Näring, representerat av styrelsen, kommer att höras, synas och märkas på flera sätt under veckan. Dels i form av egna arrangemang och möten, men inte minst som aktiva åhörare vid andra seminarier och workshops med anknytning till branschen. En lista över de arrangemang som bevakas hittar du längst ned i denna artikel.

Måndag 29 juni – livsmedelsupphandlingen i fokus

För Kost & Närings vidkommande inleds Almedalsveckan 2015 med ett rundabordssamtal kring livsmedelsupphandlingen, som föreningen arrangerar tillsammans med grossisterna Martin & Servera och Menigo.

Runt bordet återfinns representanter för hela kedjan i livsmedelsupphandlingen – producenter, grossister och kunder – för ett samtal på temat: ”Drömupphandling 2020 – Hur antar vi de kommande årens gemensamma utmaningar?” Till frågeställningarna som berörs under samtalet hör bland andra:

 • Var och varför uppstår misstro mellan upphandlingskedjans aktörer, och vilka är lösningarna?
 • Vad är nytt på en alltmer snabbrörlig, globaliserad livsmedelsmarknad – och hur ska upphandlingens aktörer gå utvecklingen till mötes?
 • Vad behövs från kundernas sida för att göra återkopplingen till grossister och leverantörer ännu vassare än idag?

Tisdag 30 juni – De offentliga måltidernas dag

För andra året i rad arrangerar på tisdagen Livsmedelsverket, tillsammans med Kost & Näring, Dietisternas Riksförbund med flera, De offentliga måltidernas dag. Under eftermiddagen varvas angelägna seminarier med forum för dialog och diskussion:

 • Skärmklipp 2015-06-14 22.54.2213.00 – 14.00 Hållbart och hälsosamt – ska offentlig gastronomi ta täten?

  Seminarium som kopplar de offentliga måltidernas stora potential ifråga om långsiktig hållbarhet och jämlik hälsa till framtagningen av den kommande nationella livsmedelsstrategin. I panelen: Stig Orustfjord, generaldirektör SLV. Åsa Coenraads, riksdagsledamot (M) och Elisabet Rothenberg, ordförande DRF. Klicka här för seminarieinfo i sin helhet! (Öppnas i nytt fönster.)

 • 14.00 – 15.30 Offentliga måltider – en resurs med outnyttjad potential?

  Paneldeltagarna från dagens första seminarium grillas kring de offentliga måltidernas betydelse för samhällsutvecklingen. Därefter tar ett flertal samtal vid, i regi av dagens arrangörer, alla med sitt specifika perspektiv på de offentliga måltiderna. Vid Kost & Närings bord står ledarskapsfrågorna i fokus.

 • 15.30 – 16.30 Från utskälld till utsökt offentlig mat – hur svårt kan det vara?

  Seminarium som tar sig an måltidernas betydelse inom vården och äldreomsorgen. Vilka är nyckelfaktorerna för en högre måltidskvalitet, med snabbare tillfrisknande och ökat välmående som följd, och hur skapas en organisation som tar tillvara måltiden som en värdefull resurs i vård- och omsorgsarbetet? Diskuterar gör Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg, tillsammans med bland andra Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen, Eva Sundberg, SLV och Bengt von Zur-Mühlen, vice ordförande Sjukhusläkarna. Klicka här för seminarieinfo i sin helhet! (Öppnas i nytt fönster.)

Onsdag 1 juli – Samarbetsträff, Ledarna inom Vård & Omsorg

Kost & Näring möter branschföreningskollegan Ledarna inom Vård & Omsorg för diskussioner kring hur kvaliteten i äldremåltiderna ska kunna stärkas framöver:

 • Var står vi idag?
 • Vilka är de främsta hindren, och hur tar vi oss förbi dem?
 • Hur kan vi tillsammans gå framåt på detta område?

Här finns Kost & Näring under Almedalsveckan

För att ta del av den kompletta listan, klicka på bilden här under. (Öppnas i nytt fönster.)
Version 15 juni. Listan kompletteras/justeras löpande.

Skärmklipp 2015-06-14 23.36.30