En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här!
bakgrundtest

Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Bred förankring en nödvändighet
2018-04-11
Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola. Fr.v. Camilla Wiström, Gunilla Martinsson, Kerstin Berg och Åsa Kullberg.

Branschriktlinjer för specialkost

Bred förankring en nödvändighet

En motion till Kost & Närings årsmöte 2017 blev startskottet för ett projekt med målsättningen att utarbeta nationella, enhetliga riktlinjer för hanteringen av de vanligaste specialkosterna inom förskola och skola. Ett år senare är arbetet i full gång – med en delvis förändrad inriktning.

Sedan motionen, Förfarande kring specialkoster i skola och förskola, antagits av årsmötet är det föreningens fokusgrupp Förskola och skola som ansvarat för att driva projektet framåt. Målsättningen är att de färdiga riktlinjerna ska fungera som ett stöd för landets kost- och måltidcheferna när frågan om specialkoster ger upphov till diskussioner ute i verksamheterna.

Aktiv dialog

Fokusgruppens Kerstin Berg blickar tillbaka på ett 2017 där gruppen med utgångspunkt i en speciellt utarbetad processplan tog de första inledande kontakterna med bland annat Skolverket, Livsmedelsverket och Skolmat Sverige.

Redan på ett tidigt stadium insåg gruppen emellertid betydelsen av att aktivt söka dialog med ytterligare aktörer kopplade till hanteringen av specialkoster. Svenska skolläkarföreningen, Barnläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor hör till de organisationer som tillkommit på listan över viktiga parter.

– Vi kan inte sitta ensamma på vår kammare och bestämma hur vi ska göra med specialkosterna. Vi är helt beroende av att alla aktörer är med på tåget redan från start. Det är i den fasen vi befinner oss just nu, säger Kerstin Berg, och tillägger att gruppen har flera dialogmöten inplanerade under våren.

Och det handlar om välinvesterad tid och kraft, menar hon.

– Misslyckas vi med förankringen är risken stor att riktlinjerna inte accepteras utan bara blir ännu ett dokument som hamnar i skrivbordslådan. Men om vi istället lyckas få alla aktörer att ställa sig bakom riktlinjerna så ger det en helt annan tyngd. De blir svåra att argumentera emot, fortsätter Kerstin Berg.

En fråga om ansvar

Parallellt med arbetet med att brett förankra projektet har fokusgrupp Förskola och skola också hunnit påbörja en kartläggning av hur frågorna kring specialkost hanteras av landets kommuner idag. Vid Livsmedelsverkets branschdagar i höstas fick gruppen tillfälle att genomföra strukturerade intervjuer med representanter från ett trettiotal kommuner.

”Längs vägen har vi insett att den viktigaste frågan i själva verket handlar om att avgöra på vem eller vilka själva ansvaret för specialkosterna ska ligga”

Resultaten har sammanställts i en stor matris, som under våren kommer att fyllas på med ännu mer data – både från ytterligare intervjuer och från Skolmat Sveriges uppföljningsverktyg, som nyligen kompletterats med frågor kring specialkosterna.

Kerstin Berg pekar på hur resultaten tillsammans med diskussionerna som förts – både internt i fokusgruppen och med andra berörda aktörer – har fått projektet att delvis ändra inriktning.

– Vi inledde det här arbetet med ett uttalat mål om att ta fram konkreta riktlinjer för hanteringen av de vanligaste specialkosterna: laktos, gluten och så vidare. Men längs vägen har vi insett att den viktigaste frågan i själva verket handlar om att avgöra på vem eller vilka själva ansvaret för specialkosterna ska ligga. Är det på skolan, köken, primärvården? Eller på någon annan?

Någon målsättning för vilket datum de nya nationella riktlinjerna ska vara klara har fokusgruppen än så länge inte satt upp.

– Det viktigaste är att göra det här jobbet ordentligt, inte att komma framåt på kortast möjliga tid. Att förankra och se till att vi får alla med oss är en jätteutmaning, men vi är övertygade om att det går. Den här sortens riktlinjer skulle vara till otroligt stor nytta för väldigt många verksamheter, avslutar Kerstin Berg.

David Hollertz