En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
Bakgrund_KoN_brun
Webbinarium 15 juni 2021

En nyckel till stärkt patientsäkerhet?

Hem > Sjukhusmåltiden – en nyckel till stärkt patientsäkerhet?

Med en hög grad av samverkan mellan vård och måltidsverksamhet kan patientsäkerheten stärkas, vårdskadorna pressas tillbaka och vårdtiderna kortas – med stora vinster både samhällsekonomiskt och för den enskilde patienten.

Men de uppenbara fördelarna till trots – i dagens Vårdsverige är ett integrerat synsätt på vård och måltider långt ifrån självklart.

Hur kan framgångsrik samverkan mellan ledning, vård och måltid se ut i praktiken? Vilka är de organisatoriska och kulturella flaskhalsarna? Och vad behövs för att sätta förändringsprocessen i rörelse?

Den 15 juni 2021 bjöd Kost & Näring in till ett öppet webbinarium om sjukhusmåltidens roll och potential i vårdkedjan. På plats i panelen fanns representanter för vård/ledningsnivå respektive måltidsverksamhet i tre av landets regioner, redo att dela med sig av sina erfarenheter kring närmare måltidssamverkan.

Webbinariet riktade sig till personer verksamma inom sjukhus- och regionledningar, till region- och servicechefer, regionpolitiker, personal vid patientsäkerhetsenheter samt – inte minst – till medlemmar i Kost & Näring, Vårdförbundet och Dietisternas Riksförbund, DRF.

Överst fr.v. Agnes Arvidsson och Niklas Tranemyr, Region Sörmland; Clas Lundgren, och Maria Ohlqvist, Region Värmland; Christine Jirving, Region Västmanland samt Patric Gill, moderator.

Medverkande

  • Agnes Arvidsson, leg. dietist vid Nyköpings lasarett, Region Sörmland
  • Niklas Tranemyr, enhetschef verksamhetsservice Måltider, Region Sörmland
  • Clas Lundgren, chefsöverläkare, patientsäkerhetsenheten, Region Värmland
  • Maria Ohlqvist, koststrateg, Region Värmland, och medlem i Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus
  • Christine Jirving, verksamhetschef, kostenheten, Region Västmanland, och medlem i Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus
  • Patric Gill, moderator, Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus