Skriv ut detta Sida

Branschöverenskommelse


Branschöverenskommelse

Upphandling av livsmedel

Arbetet för en branschöverenskommelse mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen inleddes våren 2014 på initiativ av Kost & Näring och presenterades i sin första version den 16 september 2015.

Syftet med branschöverenskommelsen är att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och därigenom skapa förutsättningar för ”den goda affären” genom upphandlingskedjans samtliga länkar.

Branschöverenskommelsen ska förstås som ett levande dokument, där målsättningen är att löpande komplettera med nya, relevanta områden. I linje med denna ambition är dokumentet strukturerat i två delar:

  • Överenskommelse – områden där aktörerna enats om en gemensam hållning.
  • Diskussionsområden – frågor där arbetet för en framtida, gemensam hållning pågår.

Följande företag och organisationer har deltagit i arbetet med – och ställer sig bakom – överenskommelsen: Gunnar Dafgård, Kost & Näring, Lantmännen Cerealia, Martin & Servera, Menigo, Orkla Foods Sverige, HK Scan, Svensk Cater samt Unilever Food Solutions.

Klicka här för att ta del av den senaste versionen av branschöverenskommelsen i sin helhet! (PDF-format)

 

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/branschoverenskommelse