Apr 21 2017

Kost & Närings ordförande på lista över matmäktiga

Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring, tar plats på tidningen Restaurangvärldens lista över Matsveriges 50 mäktigaste.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/kost-narings-ordforande-bland-sveriges-matmaktigaste

Apr 11 2017

Godare och mer hållbart: vad krävs för att nå dit?

Hur kan de offentliga verksamheterna bidra till omställningen mot godare och mer hållbara måltider? Den frågan stod i förgrunden när Unilever Food Solutions tillsammans med Kost & Näring gav sig ut på inspirationsturnén Morgondagens offentliga gastronomi.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/godare-och-mer-hallbart-vad-kravs

Mar 31 2017

7 recept på lyckad måltidspedagogik

I samband med förlängningen av Livsmedelsverkets seminarieturné Lek och lär med maten i förskolan, med anhalter i Södertälje, Skövde och Karlstad, har Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola tagit fram en checklista för lyckad måltidspedagogik i förskolan.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/maltidspedagogik-7-recept-pa-framgang

Mar 27 2017

Vad tar du med dig från Kostdagarna?

2017 års upplaga av Kostdagarna, på Clarion Hotel Post i Göteborg, lockade ett rekordhögt antal deltagare. Vi gav oss ut i vimlet under ”Utställarna bjuder till” på fredagen, för att tala med några av dem.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/vad-tar-du-med-dig-fran-kostdagarna

Mar 27 2017

Kostdagarna 2017 – här hittar du presentationerna

I kölvattnet av förra veckans Kostdagar, den 23-24 mars på Clarion Hotel Post i Göteborg, finns nu ett flertal av de medverkandes presentationer tillgängliga för nedladdning.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/har-hittar-du-medverkandepresentationerna

Mar 23 2017

Årets Granatäpple 2017 till Göteborgs Stad

Göteborgs Stad tilldelas branschföreningen Kost & Närings utmärkelse Årets Granatäpple för sina satsningar på kompetens, samverkan och gemensam organisation av kommunens måltidsverksamhet. Granatäpplets motsats Årets Äppelskrutt går till Stockholms stad.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/arets-granatapple-2017-till-goteborgs-stad

Mar 20 2017

Valberedningens förslag till förtroendeposter

BARA FÖR MEDLEMMAR Inför Kost & Närings årsmöte, fredagen den 24 mars på Clarion Hotel Post i Göteborg, presenterar föreningens valberedning nu sitt förslag på kandidater till de olika förtroendeposter som ska tillsättas vid mötet.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/valberedningens-forslag-till-fortroendeposter

Mar 14 2017

Hållbarhetstid kontra matsvinn på Lilla scenen

Diskussion mellan Kostdagarnas deltagare och branschens företrädare. Vilken är den rätta balansen mellan rimlig kravställan på hållbarhetstid?

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/oppet-forum

Mar 10 2017

Kostdagarna 2017 bokade till sista plats

Med 380 anmälda deltagare – långt fler än någonsin tidigare – är intresset för Kostdagarna 2017 på topp. Årets dagar är nu helt fullbokade och anmälan stängd.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/kostdagarna-2017-bokade-till-sista-plats

Feb 28 2017

Vad gör en foodservice-dietist?

Den europeiska dietistsammanslutningen EFAD, där Kost & Näring och föreningens medlemmar ingår, presenterar nu ett så kallat position paper i fyra punkter som definierar foodservice-dietistens yrkesroll.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/vad-gor-en-foodservice-dietist

Tidigare inlägg «