Jul 28 2016

Bättre presentation – minskad undernäring

SOMMARLÄSNING ”Hur måltider presenteras för patienterna på sjukhus har betydelse för hur mycket som lämnas kvar på tallriken. För att undvika undernäring är därför presentationen av mat mycket viktig.”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/battre-presentation-minskad-undernaring

Jul 27 2016

FAMM för utvecklad måltidsservice

SOMMARLÄSNING ”Inom måltidsservice vill man inte bara tillgodose matbehovet utan också skapa glädje och välbefinnande. Därför har forskare i Örebro tagit fram ett verktyg för att kunna utvärdera fem aspekter av måltiden: FAMM.”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/famm-utvecklad-maltidsservice

Jul 26 2016

Ny lagstiftning – blygsamma förbättringar

SOMMARLÄSNING ”Tillägget till skollagen som kom år 2011 höjde ribban och befäste att skolmåltiderna i grundskolan i Sverige i tillägg till att vara gratis även ska vara näringsriktiga – något som ser bra ut på pappret men verkar fungera si och så i praktiken.”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/ny-lagstiftning-blygsamma-forbattringar

Jul 25 2016

Fruktkvarg vid måltid för ökat proteinintag?

SOMMARLÄSNING ”Patienter på sjukhus får sällan i sig tillräcklig mängd protein och har därför inte heller lika bra förutsättningar att tillfriskna och bygga upp sitt immunförsvar. Kan fruktkvarg eller drickyoghurt tillsammans med den serverade sjukhusmåltiden vara lösningen?”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/fruktkvarg-vid-maltid-okat-proteinintag

Jul 21 2016

Kostundervisning och barns grönsaksintag

SOMMARLÄSNING ”Att barns hälso- och viktstatus är relaterat till deras intag av grönsaker har varit känt i många år. Men trots att dessa kunskaper är väl förankrade verkar inte barnens grönsaksintag nå upp till de mängder som rekommenderas.”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/kostundervisning-och-barns-gronsaksintag

Jul 20 2016

Kunskaper om matallergier

SOMMARLÄSNING ”Hur ser egentligen kunskapsläget angående matallergier ut bland anställda på restauranger? I ett samhälle där allt fler av våra måltider äts utanför hemmet växer restaurangernas roll och ansvar.”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/kunskaper-om-matallergier

Jul 19 2016

Äpplen mot brownies

SOMMARLÄSNING ”Hur främjar man nyttiga kostval i offentlig verksamhet? Genom att ändra hur snacksen presenterades under en konferens minskade andelen brownies som åts med cirka 30 procent, medan andelen äpplen ökade med 84 procent.”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/applen-mot-brownies

Jul 18 2016

Personalmatsalen: kvalité och förtroende

SOMMARLÄSNING ”För många människor utgör lunchen som serveras i personalrestaurangen en stor del att det totala näringsintaget. Vilka faktorer påverkar vilken mat vi väljer att äta?”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/personalmatsalen-kvalite-och-fortroende

Jul 14 2016

Möjligt påverka elevernas kostvanor

SOMMARLÄSNING ”Kan ändrad inredning och måltidsordning i skolmatsalen och införandet av professionella kockar, som får sätta nya smaker och prägel på maten, påverka intaget av hälsosammare kostval i skolmatsalen?”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/mojligt-paverka-elevernas-kostvanor

Jul 13 2016

Mellanmålssystem för patienttillfredsställelse

SOMMARLÄSNING ”Kan införande av ett mellanmålssystem på barnsjukhus öka patienttillfredsställelse och minska kostnader för måltidsservicen på sjukhus?”

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/mellanmalssystem-for-patienttillfredsstallelse

Tidigare inlägg «