Skriv ut detta Sida

Upphandlingseminarium 12/10 2016

UPPHANDLINGSSEMINARIUM 12 OKTOBER 2016

Här hittar du Power Point- presentationerna

Vad innebär 2016 års kriterieuppdatering för dina beställningar och din kommande upphandling? Vilka resurser krävs för en bra avtalsuppföljning? Och när det sista hoppet om ett fungerade samarbete slocknat – vad är viktigt att tänka på vid hävning av avtal?

Dessa och flera andra högaktuella frågeställningar stod på agendan när Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Upphandling i oktober bjöd in till heldagsseminarium kring upphandlingen av livsmedel till de offentliga köken.

I programmet här nedanför hittar du Power Point-presentationerna från dagen i PDF-format, i form av länkar under respektive programpunkt.

Det kompletta seminarieprogrammet

9.00 – 9.45
Ankomst, registrering, kaffe

9.45 – 10.00
Inledning och välkommen
Karin Lidén, kostchef i Kramfors kommun, deltagare i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling – och moderator för seminariedagen.

10.00 – 10.30
Offentlig upphandling – ramverk för samhällsnytta
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten.

10.30 – 11.00
Upphandling på dina villkor
Kost & Närings fokusgrupp Upphandling presenterar den senaste versionen av föreningens verktyg för livsmedelsupphandling, ett stöd för kost-/måltidschefer och upphandlingsansvariga inom offentlig verksamhet.

11.00 – 11.45
Branschöverenskommelse 1.5 och Grossistbarometern 2016 – detta har hänt
Kost & Närings fokusgrupp Upphandling presenterar de senaste tilläggen i ”Branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel”, liksom rykande färska resultat av 2016 års Grossistbarometer, föreningens undersökning av samarbetet mellan de offentliga måltidsverksamheterna och landets största grossister.

11.45 – 13.15
Lunch

13.15 – 13.45
2016 års kriterieuppdatering – hur påverkas livsmedelsupphandlingen?
Monica Sihlén, handläggare vid Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten.

13.45 – 14.30
Uppföljning – ju förr desto bättre!
Linda Bjarle, livsmedelscontroller med ansvar för genomförande, implementering och uppföljning av stora livsmedelsupphandlingar inom Helsingborgs stad.

14.30 – 15.00
Kaffe och frukt

15.00 – 15.45
Dags gå skilda vägar? Hävning av livsmedelsavtal på rätt sätt
Hampus Allerstrand, förbundsjurist med fokus på frågor som rör upphandlingsjuridik vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

15.45 – 16.00
Sammanfattning och avslutning av dagen

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/upphandling12oktober