Etikettarkiv: Almedalen2015

jul 03 2015

Samverkan för äldremåltiderna

ALMEDALEN På onsdagskvällen träffade Kost & Näring sina chefskollegor inom Ledarnas branschförening Vård & Omsorg, för ett samtal kring samarbete för högre kvalitet inom äldremåltiderna.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/samverkan-for-aldremaltiderna

jul 02 2015

”Flexibilitet framtidens stora arbetsområde”

ALMEDALEN Det är en etablerad sanning att ökat utbyte och samarbete är en grundförutsättning för att höja måltidskvaliteten inom vården. Sett ur det perspektivet var paneluppställningen inför det avslutande seminariet under De offentliga måltidernas dag – där Kost & Näring medverkade – nära nog idealisk.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/flexibilitet-framtidens-stora-arbetsomrade

jul 02 2015

Upphandlingsstrategi på rätt väg?

ALMEDALEN När Offentliga Affärer och Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, bjöd in till seminarium fanns civilminister Ardalan Shekarabi (S) på plats.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/upphandlingsstrategi-pa-ratt-vag

jul 02 2015

Perspektiv på det hållbara ledarskapet

ALMEDALEN För en hållbar utveckling krävs ett också ett hållbart, långsiktigt ledarskap. Hur anpassar sig organisationer till de förändringar som med nödvändighet kommer och går?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/perspektiv-pa-det-hallbara-ledarskapet

jul 01 2015

Moral – och omoral – i den offentliga affären

ALMEDALEN Den offentliga upphandlingen enorm marknad, vars särskilda lagar och tillämpningar påverkar affärsrelationerna mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Hur skapa god affärsetik i offentliga affärer – och vad driver omoral?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/11470

jul 01 2015

Bucht om hållbart lantbruk

ALMEDALEN Hur kan lantbruket bli mer hållbart utifrån miljösynpunkt? Den frågan stod i förgrunden vid Lantmännens seminarium ”Nu blir det andra bullar – så kan vi bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion”. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var en av panelisterna.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/11463

jul 01 2015

”Tung uppbackning av SLV:s generaldirektör”

ALMEDALEN Tisdagen den 30 juni genomfördes De offentliga måltidernas dag i ”Hälsodalen” mitt i Visby. Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring: vilka är dina intryck av dagen?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/tung-uppbackning-av-livsmedelsverkets-generaldirektor

jun 30 2015

Måltider för folkhälsa?

ALMEDALEN Kan de offentliga måltidsverksamheterna ta plats i frontlinjen för arbetet mot hållbarhet och bättre folkhälsa? Absolut – om man frågar panelen som på tisdagen inledde De offentliga måltidernas dag.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/maltider-for-folkhalsa

jun 30 2015

De offentliga måltidernas dag

ALMEDALEN De offentliga måltidernas dag, som arrangeras av Livsmedelsverket tillsammans med bland andra Kost & Näring, har inletts. Mer inom kort på kostochnaring.se.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/de-offentliga-maltidernas-dag

jun 29 2015

Förtroende nyckel till den goda affären

ALMEDALEN Större transparens, tydligare uppföljning och kvalitetssäkrade förfrågningsunderlag. Lösningarna stod i fokus när Kost & Näring tillsammans med livsmedelsgrossisterna Martin & Servera och Menigo på måndagen inledde Almedalsveckan med ett rundabordssamtal.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/fortroende-nyckel-till-den-goda-affaren

Tidigare inlägg «