«

»

nov 05 2014

Skriv ut detta Inlägg

Tid för lagstiftning mot de äldres måltidslotteri

 

logo

Pressmeddelande 2014-11-05

Tid för lagstiftning mot de äldres måltidslotteri

I en ny rapport från Livsmedelsverket om de offentliga måltiderna för äldre, efterlyser myndigheten lagstiftning för att förtydliga den enskildes rättigheter kring mat och måltider. Kost & Näring, som redan sedan tidigare aktivt driver frågan om en kvalitetslagstiftning för äldremåltiderna, välkomnar ställningstagandet.

I rapporten Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras, framtagen av SLV:s kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, lanseras åtta åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten på måltider inom äldreomsorgen.

Högst upp på listan: att förtydliga den enskildes rättigheter kring mat och måltider i hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen. ”Genom att tydliggöra den enskildes rättigheter gällande mat och måltider blir det lättare att ställa krav på kommunerna” konstateras bland annat i rapporten.

Kost & Näring, branschföreningen för Sveriges kost- och måltidschefer, som under en längre tid aktivt drivit frågan om en kvalitetslagstiftning för de offentliga äldremåltiderna, välkomnar SLV:s ställningstagande.

– Våra äldre kastas idag in i ett måltidslotteri, där kommungränsen kan innebära skillnaden mellan hög och i värsta fall undermålig måltidskvalitet. Det är oacceptabelt. Vi anser att det är hög tid att göra högklassiga, trygga måltider till en lagstadgad rättighet för alla äldre. Oavsett vårdform och oavsett var i landet man bor. Att Livsmedelsverket nu resonerar i samma riktning är både viktigt och glädjande, säger Marianne Backrud-Hagberg, ordförande i Kost & Näring.

I Livsmedelsverkets rapport återfinns också flera förslag på utbildningssatsningar. Bland annat föreslås måltidskunskap bli en obligatorisk kurs inom alla vård- och omsorgsutbildningar. Av en kartläggning som Kost & Näring genomfört tidigare i år framgår att dessa utbildningar idag ägnar mycket lite uppmärksamhet – eller ingen alls – åt måltidsperspektiven.

– Kompetensen hos vårdpersonalen är oerhört central för de äldres måltidssituation som helhet, både vad gäller huvudmålen men också de viktiga mellanmålen. Med tanke på den avgörande betydelse som mat, näring och måltider har för de äldres hälsa och välmående, hoppas vi nu få se snabba förändringar i kursplanerna för omvårdnadsprogrammen, sjuksköterske- och läkarutbildningarna, säger Marianne Backrud-Hagberg.

SLV:s rapport Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras

Kost & Närings rapport Delikata utmaningar – kartläggning av mat- och måltidsfokus inom vård-, omsorgs- och lärarutbildningarna

 

För mer information, kontakta:

Marianne Backrud-Hagberg, ordförande Kost & Näring,
marianne.backrud-hagberg@kostochnaring.se,
070-601 51 94

David Hollertz, press och information,
david.hollertz@kostochnaring.se,
070-202 99 55

Kost & Näring är branschföreningen för Sveriges kostchefer och andra med måltidsansvar inom de offentligt finansierade måltiderna. Kost & Näring är en del av Ledarna – Sveriges chefsorganisation. För mer information om föreningen och vårt arbete, besök www.kostochnaring.se.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/pressmeddelande/tid-lagstiftning-mot-de-aldres-maltidslotteri