En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
morotter

För Sveriges
viktigaste måltider

Kost & Närings medlemmar är kostchefer, måltidschefer och andra som planerar, leder och utvecklar de svenska offentliga måltidsverksamheterna. Vi kämpar i varje läge för rätt förutsättningar och hög, jämn kvalitet på de cirka tre miljoner måltider – Sveriges viktigaste, anser vi – som våra medlemmar och andra kollegor över hela landet ansvarar för. Inom vården, skolan och omsorgen, varje dag.

Välkommen till Kost & Närings nya hemsida! Vi jobbar fortfarande på att sopa upp det sista byggdammet – skulle något krångla så ha gärna en smula extra tålamod med oss.

Branschöverenskommelse för specialkost

Sedan 2018 driver Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Förskola och skola ett projekt som syftar till att nå en branschöverenskommelse för nationellt jämlik hantering av medicinskt motiverad specialkost och av ”anpassade måltider”

Föreningen

Branschsamarbetspartner guld