jul 07 2019

Framtidens offentliga fisk: vildfångad, landodlad – och panerad

ALMEDALSVECKAN 2019 – Hållbar fisk bör serveras i förskola skola varje vecka – men hur ska måltidsverksamheterna egentligen kunna leva upp till detta? Och hur ska de få med sig huvudpersonerna, det vill säga de unga matgästerna? Här kan du ta del av Kost & Närings och föreningens fokusgrupp Hållbarhets Almedalsseminarium, samarrangerat med Landsbygdsnätverket/MATtanken, i sin helhet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/framtidens-offentliga-fisk-vild-landodlad-och-panerad

jul 07 2019

Avtalsuppföljning klok investering

ALMEDALSVECKAN 2019 – Som en av den offentliga upphandlingens allra mest komplexa discipliner ställer uppföljningen av livsmedelsavtal landets kommuner och regioner på prov. Hur ser situationen ut i verksamheterna, och vad kan göras bättre än idag? Här kan du ta del av Kost & Närings och föreningens fokusgrupp Upphandlings Almedalsseminarium i sin helhet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/avtalsuppfoljning

jul 06 2019

Kockbristen alarmerande framtidsfråga

ALMEDALSVECKAN 2019 – Redan idag är det svårt för kost- och måltidschefer att hitta rekrytera kompetenta medarbetare – och ännu tuffare lär det bli under de närmaste åren. Vem ska egentligen göra jobbet i de offentliga köken? Här kan du ta del av Kost & Närings och föreningens fokusgrupp Förskola och skolas Almedalsseminarium i sin helhet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/kockbristen-alarmerande

jul 06 2019

Hur kraftsamla mot undernäringen?

ALMEDALSVECKAN 2019 – Undernäringen bland landets äldre är ett samhällsproblem som orsakar ett stort och onödigt lidande för de som drabbas. Vad krävs för att åstadkomma förändring i rätt riktning? Här kan du ta del av Kost & Närings och föreningens fokusgrupper Sjukhus och Äldreomsorgs Almedalsseminarium i sin helhet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/hur-kraftsamla-undernaring

jul 05 2019

(Plast-)förpackningens dubbla ansikten

ALMEDALSVECKAN 2019 – Livsmedelsproduktionens klimatavtryck är betydligt mycket större än förpackningarna varorna levereras i, och fokus bör därför i första hand ligga på minskat matsvinn. Här kan du ta del av Kost & Närings och föreningens fokusgrupp Hållbarhets Almedalsseminarium om livsmedelsförpackningar i sin helhet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/plastforpackningens-dubbla-ansikten

jul 04 2019

Ministern: Vi ses igen efter sommaren

ALMEDALSVECKAN 2019 – Många vill se mer svenskt på den offentliga tallriken, men att fråga på ursprung i livsmedelsupphandlingen är olagligt. Hur ska kostchefer, måltidschefer och upphandlare förhålla sig? Här kan du ta del av Kost & Närings och föreningens fokusgrupp Upphandlings Almedalsseminarium i sin helhet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/mer_svenskt_offentliga_tallriken

jun 27 2019

Livsmedelsförpackningen under lupp

ALMEDALSVECKAN 2019 – Diskussionen om förpackningar och förpackningsmaterial går het. Vad är rimligt, när förpackningarnas fördelar ställs mot resurserna de förbrukar i tillverkningen – och problemen de riskerar att skapa som avfall?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/experter-satter-livsmedelsforpackningen-under-lupp

jun 27 2019

Skäliga krav – och orimliga önskemål

ALMEDALSVECKAN 2019 – Runt en av fem skolluncher som serveras i Sverige är idag anpassade special- och önskekoster. Tendens är stigande. Var ska de offentliga måltidsverksamheterna dra gränserna för individanpassningen? Och vem blir det som i slutändan får betala notan?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/skaliga-krav-och-orimliga-onskemal

jun 27 2019

Offentliga måltider som drivkraft för omställning

ALMEDALSVECKAN 2019 – Hur kan skolmaten och den offentliga måltiden aktivt bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion och en bättre folkhälsa?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/offentliga-maltider-som-drivkraft-for-omstallning

jun 26 2019

Civilministern om upphandling av svenskt

ALMEDALSVECKAN 2019 – Många vill ha en större andel svenska råvaror i de offentliga måltidsverksamheterna. Men vad krävs för att nå dit när lagstiftningen förbjuder offentliga upphandlare och kostchefer att fråga på just svenskt? Seminariepanelen utgörs av representanter för SOI, Jordbruksverket, Kost & Näring och regeringen, företrädd av civilminister Ardalan Shekarabi.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/onskat-uppskattat-och-olagligt

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg