jun 27 2019

Skäliga krav – och orimliga önskemål

ALMEDALSVECKAN 2019 – Runt en av fem skolluncher som serveras i Sverige är idag anpassade special- och önskekoster. Tendens är stigande. Var ska de offentliga måltidsverksamheterna dra gränserna för individanpassningen? Och vem blir det som i slutändan får betala notan?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/skaliga-krav-och-orimliga-onskemal

jun 27 2019

Offentliga måltider som drivkraft för omställning

ALMEDALSVECKAN 2019 – Hur kan skolmaten och den offentliga måltiden aktivt bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion och en bättre folkhälsa?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/offentliga-maltider-som-drivkraft-for-omstallning

jun 26 2019

Civilministern om upphandling av svenskt

ALMEDALSVECKAN 2019 – Många vill ha en större andel svenska råvaror i de offentliga måltidsverksamheterna. Men vad krävs för att nå dit när lagstiftningen förbjuder offentliga upphandlare och kostchefer att fråga på just svenskt? Seminariepanelen utgörs av representanter för SOI, Jordbruksverket, Kost & Näring och regeringen, företrädd av civilminister Ardalan Shekarabi.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/onskat-uppskattat-och-olagligt

jun 12 2019

Kraftsamling mot undernäringen

ALMEDALSVECKAN 2019 – Undernäringen bland äldre är ett påtagligt samhällsproblem som medför höga kostnader, både i mänskliga och ekonomiska termer. Vad krävs för att åstadkomma konkret förändring och sätta stopp för detta onödiga lidande?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/dyr-ovardig-onodig-hur-kan-det-offentliga-sverige-kraftsamla-i-kampen-mot-undernaring-bland-aldre

jun 11 2019

Nationella utmaningar, regionala lösningar

ALMEDALSVECKAN 2019 – Trots ett allmänt mat- och måltidsintresse på “all-time-high” och en – relativt – nyligen lanserad nationell livsmedelsstrategi lyser kockar och annan måltidspersonal i allt högre utsträckning med sin frånvaro, inte minst i de offentliga köken. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och säkra kompetensen?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/alla-pratar-mat-och-offentliga-maltider-men-vem-ska-gora-jobbet

maj 29 2019

Vilka är framtidens fiskalternativ?

ALMEDALSVECKAN 2019 – Det är svårt för de offentliga skolköken att följa Livsmedelsverkets råd att servera fet fisk var 14:e dag. Vilka är alternativen, när tillgången på hållbart producerad fet fisk till rimliga priser är nästintill obefintlig?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/vilka-ar-framtidens-fiskalternativ

maj 27 2019

Gemensamt för bättre livsmedelsaffärer

ALMEDALSVECKAN 2019 – En lång rad unika parametrar gör livsmedel till den kanske mest komplexa disciplinen inom offentlig upphandling. Hur kan kostchefer, måltidschefer och upphandlare gemensamt verka för en ännu bättre offentlig livsmedelsaffär?

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/gemensamt-for-battre-livsmedelsaffarer

maj 21 2019

”Det måste inte vara så krångligt”

KÖK & PEDAGOGIK 2019 – VINNARMÖTET DEL 1 Nära samarbete, förankring på rätt nivå – och en kultur som tar fasta på möjligheter, snarare än begränsningar. Medlemssidorna begav sig till nybyggda Aggarpsskolan i skånska Svedala, vars bidrag ”Kockfritids på Aggarp” höll hela vägen till seger i 2019 års Kök & Pedagogik.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/det-maste-inte-vara-sa-krangligt

maj 21 2019

Aggarpsskolan, torsdag kl. 14.32

KÖK & PEDAGOGIK – VINNARMÖTET DEL 2 Hamburgerbröden bakade de redan i tisdags och idag har turen kommit till tillagning av dressing och själva hamburgarna. Möt fyra taggade fjärde- och femteklassare mitt uppe i mellanmålsproduktion – en av aktiviteterna inom ramen för ”Kockfritids på Aggarp” som tog hem segern i 2019 års Kök & Pedagogik.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/aggarpsskolan-hemkunskapssalen-torsdag-kl-14-32

maj 14 2019

Fortsatt måltidslotteri i äldreomsorgen

Årets stora nyhet för Kostdagarna, ett parallellt program med totalt nio satellitworkshopar i regi av Kost & Närings fokusgrupper, lockade stora skaror deltagare – i vissa fall betydligt fler än vad som rymdes i de lokaler som avsatts för ändamålet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/fortsatt-maltidslotteri-i-aldreomsorgen

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg