En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
IMG_7956

Branschsamarbeten

Hem > Om oss > Branschsamarbeten

Sedan ett drygt decennium tillbaka erbjuder Kost & Näring företag vars erbjudanden helt eller delvis riktar sig mot storhushåll möjlighet att ingå i föreningens program för branschsamarbete.

Tanken bakom branschsamarbetet är att genom dialog och utbyte generera kunskap skapa större ömsesidig förståelse för de förutsättningar och behov som som finns på köpar- respektive säljarsidan.

Det kan handla om allt ifrån anpassningar av produktinnehåll, förpackningar och tillvägagångssätt vid upphandlingar, till samarrangerade utbildningsaktiviteter på aktuella teman.

De företag som inom ramen för branschsamarbete på guld-, silver- eller grundnivå valt att ingå samarbete med Kost & Näring bidrar också ekonomiskt till föreningens ordinarie verksamhet.

Här nedanför presenterar sig några av föreningens branschsamarbetspartner, och förklarar närmare varför de valt att satsa på ett fördjupat samarbete med Kost & Näring.

Branschsamarbetspartner guldnivå

Aviko Norden

Aviko Norden, med huvudkontor i Helsingborg (utöver Aviko finns här också starka potatisföretag och varumärken som 3N, Skal-man, Farmaren, Alströmer och Smålands Rotfrukter), förädlar och levererar potatis, lök och rotfrukter av högsta kvalitet till hela Sveriges professionella kök.

Råvaruleverantörerna är noga utvalda odlare, främst från Sydsverige och Danmark. Aviko Norden ingår i den holländska koncernen Aviko, grundat år 1962. Aviko är en av världens ledande potatisförädlare.

Vi känner en trygghet i att ha ett tätt samarbete med Kost & Näring där det finns en stor kompetens om helhetsbilden inom livsmedel. Inte minst kunnigheten och kännedomen om kraven och önskemålen från köken och från våra gäster.

Aviko Nordens expertis och stora flexibilitet inom potatis- och rotfruktssortimentet tillsammans med Kost & Närings totalkompetens borgar för en vidareutveckling och förbättring av en av tallrikens viktigaste produkter.

Våra produkter kan dessutom erbjuda ett stort mervärde med tanke på vikten av att servera klimatsmarta alternativ på tallriken. I vårt breda sortiment finns eko- och Kravprodukter inom samtliga produktgrupper som vi har att erbjuda.

Kontaktperson: Linda Larsen, telefon 076-882 59 27

Green Food/Ewerman

Vårt hjärta slår för frukt och grönt! SallaCarte har ett brett sortiment av färska skurna grönsaker, frukter och färdiga sallader som lämnar mer tid åt kreativ matlagning. Daily Greens är frukt och grönsaker som är framställda på det mest naturliga sätt som finns – direkt ur moder jord.

KontaktpersonMagnus Falk, marknadschef Ewerman, telefon 070-343 39 39.
Besök oss påwww.greenfood.se

HK Scan

Mer information kommer.

Hållbara köksinnovationer från Sverige

Vårt koncept är resultatet av många års samarbete mellan svenska kockar, ingenjörer och livsmedelsexperter. Varje dag utvecklar vi nya lösningar som frigör tid, yta och ekonomiska resurser i professionella kök världen över. Utan att låta miljön betala priset. Som ger personalen en bättre arbetsplats. Och miljoner matgäster på skolor, ålderdomshem, sjukhus, fartyg, restauranger och hotell chans till lite mer livskvalitet – varje dag.

KontaktpersonTony Oldenburg, Sales Manager Sweden, 0724-02 83 01


Besök oss påwww.ipinium.se

Kyckling är vår passion!

Allt vi gör utgår från konsumenternas behov av god, hälsosam och klimatsmart mat. Kronfågel är Sveriges ledande kycklingproducent – köper du en produkt med märket Kronfågel är det alltid svensk kyckling från någon av våra 46 gårdar. Vi levererar både kyld, fryst och förädlad kyckling och grunden för allt vårt arbete ligger i svensk djurskyddslagstiftning och Svensk Fågels djuromsorgsprogram.

Bosarp är Kronfågels svenska ekologiska premiumsortiment. Från våra nio KRAV-certifierade Bosarpgårdar levererar vi en annan smakupplevelse från kycklingar som levt dubbelt så länge och fått gå utomhus och picka och sprätta i naturen.

Vi tror att en tät dialog med Kost & Näring kommer ge oss en bättre förståelse för den offentliga verksamheten, så att vi bättre kan anpassa vårt sortiment och sätt att arbeta. Vi vill även öka kunskapen om Kronfågelkyckling, idag använder endast 35 % av det offentliga köket 100 % svensk kyckling.

KontaktpersonArvid Löfveberg, KAM Kronfågel Foodservice, telefon 010-456 12 04.
Besök oss påwww.kronfagel.se

Lantmännen Cerealia

Vi har valt att samarbeta med Kost & Näring för att tillsammans arbeta för att skapa förutsättningar för god och näringsriktig mat i skolan och till äldre. En regelbunden kontakt och bra dialog med Kost & Näring är förutsättningen för det.

Lantmännen Cerealia har i flera års tid haft ett nära samarbete med Kost & Näring, vilket ger oss möjlighet att stämma av frågor med kostchefer över hela landet. Det kan röra arbetet med anbud, synpunkter på nya produkter eller diskussioner kring annat som gäller skolmat och mat till äldre. Vi har också ett samarbete kring SkolmatsGastro, SM i skolmat som sker vartannat år.

Eftersom Lantmännen Cerealia har egen produktion bland annat i Laholm och i Järna – Sveriges enda pastafabrik – så blir samarbetet med kostchefer och skolkockar dynamiskt. Nya idéer för närproducerad pasta, pannkaka och färsrätter av hög kvalitet utvecklas ständigt för att möta nya behov. Vi ser fram emot ett fortsatt bra och fördjupat samarbete med Kost & Näring och alla kostchefer ute i landet.

Kontaktperson: Pelle Eriksson, försäljnings- och marknadsdirektör Foodservice, telefon 08-519 788 48
Besök oss påhttp://www.cerealiafoodservice.se/Foodservice/Produkter/Vart_Sortiment/

Orkla Foods Sverige

Den offentliga måltiden är av väsentlig betydelse för Orkla Foods, där vårt nära samarbete med Kost & Näring givetvis ligger som fundamentalt element.

Kost & Näring är ett ypperligt forum att nå den yrkesgrupp som dagligen ansvarar för miljontals måltider i spännvidden från förskolor till äldreboende, där vi som industrirepresentant aktivt måste vara lyhörda och följa med i den utveckling och trendväxling som sker på marknaden för att kunna leva upp till de krav och önskemål som finns inom de offentliga verksamheterna.

Vi sätter stort värde på den kunskap och erfarenhet som finns inom Kost & Näring, där kontinuerliga möten och diskussioner med referensgrupp och kostchefer ger oss en unik möjlighet att stämma av frågor och idéer över nationell spridning. Informationsutbytet leder oss framåt i att vara ett med marknaden och tillsammans utveckla god och näringsriktig mat för landets storhushåll.

Kontaktperson: Henrik Eriksson, telefon 070-855 72 13
Besök oss påwww.orklafoods.se/rs

Santa Maria Foodservice

Vi har valt att samarbeta med Kost & Näring för att tillsammans arbeta för att förbättra förutsättningar för god och näringsriktig mat i skolan och till äldre. En regelbunden kontakt och bra dialog med Kost & Näring är en bra grund för detta.

Vi På Santa Maria Foodservice gillar att göra saker lite annorlunda. Mat är inte bara vår passion, det är kärnan i vår kultur! Efter många år i branschen är vi stolta över att kunna dela med oss av vår kunskap och expertis – och för oss är goda, intressanta och spännande smaker i absolut fokus. Vi hjälper våra kunder att sticka ut i en alltmer dynamisk och konkurrerande bransch. Vårt mål är alltid att inspirera till bättre och mer smakfulla menyer samt bättre lönsamhet. Utmana oss! Vi lovar att återkomma med idéer!

Allt vi gör ska ha god smak, men det ska också ha lika god eftersmak. Detta är vårt löfte inom hela vårt hållbarhetsarbete – från miljöaspekter och villkor för våra leverantörer till vår egen personal, samt konsumenternas hälsa och välmående.

Hållbarhetsaspekterna utgör en stor del av den goda smaken – det handlar inte bara om smakupplevelser, utan även om vårt sätt att arbeta. Med inspirerande och smakrika recept och produkter gör vi det enkelt att njuta av spännande rätter från hela världen – som både är hälsosamma och tar hänsyn till miljön. Till exempel gör vi det lättare för folk att minska sin köttkonsumtion med hjälp av våra goda vegetariska recept.

En annan viktig del av vårt ansvar är förpackningen. Genom att förpacka våra produkter rätt förlänger vi inte bara hållbarheten. Det blir också enklare att hantera varan.

KontaktpersonCarola Berggren, telefon 070-085 22 07
Besök oss påwww.santamariafoodservice.com/se

Skånemejerier

Presentation kommer inom kort

Vanliga frågor – FAQ

Hur länge har Kost & Näring haft branschsamarbetspartner?

Varför har ni öppnat för möjligheten att bli branschsamarbetspartner?

Vad innebär det att ett företag är branschsamarbetspartner till Kost & Näring?

Finns det olika typer av samarbetsformer?

Vad är skillnaden mellan guld-, silver- och grundnivå?

Vilka företag får bli branschsamarbetspartner till Kost & Näring?

Vilka är Kost & Närings branschsamarbetspartner just nu?

Har branschsamarbetspartnerna alltid varit desamma?

Hur mycket kostar det att vara branschsamarbetspartner?

Till vad används pengarna Kost & Näring får in från sina branschsamarbetspartner?

Har Kost & Närings branschsamarbetspartner inflytande över hur föreningen använder de pengar som betalas in?

Hur redovisas Kost & Närings utbyte med branschsamarbetspartnerna?


Hur länge har Kost & Näring haft branschsamarbetspartner?

Sedan 2008.

Varför har ni öppnat för möjligheten att bli branschsamarbetspartner?

Vår utgångspunkt för branschsamarbetena är att främja utbyte och dialog mellan köpare och säljare inom de svenska offentliga måltiderna, eftersom vår uppfattning är att detta leder till en bättre matchning mellan säljarnas utbud och de specifika behov som finns i de offentliga måltidsverksamheterna runt om i landet.

Om företag i livsmedelsbranschen är lyhörda inför de offentliga måltidsverksamheternas behov är det något vi välkomnar – vare sig dessa företag är branschsamarbetspartner till Kost & Näring eller ej.

Vad innebär det att ett företag är branschsamarbetspartner till Kost & Näring?

Eftersom olika företag har olika förutsättningar och verksamheter ser också samarbetena delvis olika ut. Det kan exempelvis handla om att i dialogmöten föra diskussioner kring förpackningar, förpackningsstorlekar, minskade tillsatser, behov av nya eller anpassade produkter eller om hur de livsmedel som köps in till måltidsverksamheterna ska kunna göras smartare ur ett hållbarhetsperspektiv. Samarbetspartner har också möjligheten att vid ett begränsat antal tillfällen per år göra direkta informationsutskick per post eller e-post till våra medlemmar.

Flera av våra samarbetspartner arrangerar också olika seminarieaktiviteter där Kost & Näring är medarrangör. I de fall som gemensamma arrangörskap förekommer, redovisas detta alltid öppet i inbjudningar, uppföljande artiklar och annan kommunikation kring respektive aktivitet.

Finns det olika typer av samarbetsformer?

Ja. Branschsamarbetet erbjuds på guld-, silver- respektive grundnivå. I nuläget ligger samtliga av Kost & Närings samarbetspartner på guldnivå.

Vad är skillnaden mellan guld-, silver- och grundnivå?

Skillnaden ligger i omfattningen av samarbetet med Kost & Näring. Det kan exempelvis handla om antalet tillfällen under året som branschsamarbetspartnern i fråga har möjlighet att träffa representanter från föreningen för att föra diskussioner, lyssna in vilka behov och önskemål som finns ute i verksamheterna, och/eller berätta om befintliga eller kommande produkter och tjänster.

Vilka företag får bli branschsamarbetspartner till Kost & Näring?

Vi tackar inte nej till företag som vill bli samarbetspartner utan för gärna en konstruktiv dialog med alla aktörer, så länge det bidrar till en positiv utveckling för de offentliga måltiderna och de som leder och arbetar i verksamheterna.

Vilka är Kost & Närings branschsamarbetspartner just nu?

Föreningens aktuella branschsamarbetspartner presenteras alltid med logotyp längst ned på förstasidan på https://www.kostochnaring.se. I de flesta fall finns också branschsamarbetspartnernas egna presentationer högre upp på den här sidan.

Har branschsamarbetspartnerna alltid varit desamma?

Nej. Under åren sedan starten 2008 har flera företag valt att avsluta sina engagemang som branschsamarbetspartner, samtidigt som nya kommit till.

Hur mycket kostar det att vara branschsamarbetspartner?

Företag som i nuläget inte är samarbetspartner till Kost & Näring men är intresserade av att bli det, erbjuds detta till en kostnad av 175 000 kr + moms per år på guldnivå. För silver- respektive grundnivå är kostnaden något lägre.

Till vad används pengarna Kost & Näring får in från sina branschsamarbetspartner?

Överskottet från branschsamarbetena används för att finansiera föreningens breda aktiva verksamhet. Det områdesspecifika arbetet i fokusgrupperna, medverkan i olika former av sammanhang där de offentliga måltiderna diskuteras samt internationellt samarbete med kollegor är några exempel. Andra viktiga delar är att driva opinion och på andra sätt arbeta för att lyfta de offentliga måltiderna i den offentliga debatten.

Har Kost & Närings branschsamarbetspartner inflytande över hur föreningen använder de pengar som betalas in?

Nej. Hur Kost & Näring använder sina ekonomiska medel, där intäkterna från branschsamarbetet är en del, fastställs i den budget som beslutas vid vårt årsmöte i mars varje år.

Hur redovisas Kost & Närings utbyte med branschsamarbetspartnerna?

De aktiviteter och sammanhang där Kost & Näring har olika former av utbyte med branschsamarbetspartnerna, så som gemensamma seminarier, dialogmöten eller studiebesök, redovisas alltid öppet och med största möjliga transparens; i form av rapportering här på hemsidan, i medlemstidningen Förenade Måltider och i de olika utskick som görs från föreningen till medlemmarna under året.