↑ Tillbaka till Fokusgrupper

Skriv ut detta Sida

Heldagsseminarium specialkoster, 15 oktober

Banner_15oktober_specialkost_hemsida

Skäliga anspråk
– eller orimliga önskemål?

När allt fler barn och unga efterfrågar special- istället för normalkost ställs de offentliga måltidsverksamheterna inför stora utmaningar – och svåra avvägningar.

Var går gränsen mellan verkliga behov och orealistiska krav? Varifrån ska resurserna tas? Och vad säger den senaste forskningen om specialkost för elever med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Det och mycket annat diskuterades vid ett heldagsseminarium arrangerat av Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, den 15 oktober i Stockholm.

Här hittar du Power Point-presentationerna från dagen

Kristina Georgiev: Specialkoster i allmänhet och laktosintolerans i synnerhet – förändring genom samverkan

Susanne Glaumann: Nya diagnostikmetoder – möjligheter och risker

Johanna Björk: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en utmaning för måltidsverksamheterna

Lene Lindberg: Så möter du en matkrånglare! (Fotomaterial raderat av upphovsrättsliga skäl)

Program

9.00 – 10.00
Ankomst, registrering, kaffe

10.00 – 10.10
Inledning och moderatorpresentation
Moderator Cissie Brunosson, högstadielärare, komiker och producent, inleder dagen.

10.10 – 11.00
Specialkoster i allmänhet och laktosintolerans i synnerhet – förändring genom samverkan
Kristina Georgiev, skolöverläkare och barnläkare, om erfarenheterna av förändringsarbete i hanteringen av allergi- och intoleransproblematik i Kristianstads kommun.

11.00 – 11.15
Bensträckare

11.15 – 12.15
Nya diagnostikmetoder – möjligheter och risker
Susanne Glaumann, barnläkare, Med dr vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, om den senaste forskningen kring jordnötsallergi och nya diagnostiska metoder vid utredning av födoämnesallergi.

12.15 – 13.15
Lunch

13.15 – 14.30
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en utmaning för måltidsverksamheterna
Johanna Björk, pedagog och handledare med inriktning mot autism, ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser, bidrar med kunskap och inspiration kring en grupp matgäster med särskilt komplexa behov.

14.30 – 14.45
Fika

14.45 – 15.45
Så möter du en matkrånglare!
Lene Lindberg, psykolog och docent vid Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, om forskningsrön och handfasta råd kring bemötande av barn som sätter sig på tvären i måltidssituationer.

15.45 – 16.30
Paneldiskussion:
Mindre snack, mera verkstad – hur får vi verkligheten att gå ihop?
Per-Arne Andersson, direktör, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL; Marianne Backrud-Hagberg, ordförande Kost & Näring; Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd idrott och hälsa, Skolverket; Eva Sundberg, teamchef Mat och Måltider, Livsmedelsverket samt Kristina Georgiev, Kristianstads kommun.

Väl mött i oktober! 

Kost & Näring
Fokusgrupp Förskola och skola

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/om-kost-naring/kompetensomraden/heldagsseminarium-specialkoster-15-oktober