↑ Tillbaka till Om

Skriv ut detta Sida

Föreningen

Foreningsdagen_gruppVälkommen till Kost & Näring!

Kost & Näring är branschorganisationen för Sveriges kostchefer, en yrkesgrupp som dagligen ansvarar för miljontals måltider i offentliga verksamheter runt om i landet, från förskolor till äldreboenden.

Genom seminarier, kongresser och initiativ på regional nivå erbjuder Kost & Näring sina medlemmar en unik arena för aktiv dialog med de aktörer som påverkar kvaliteten i mat och måltidsmiljö – inom bransch och industri, vetenskap och politik. Ansträngningarna har gett resultat. Föreningen betraktas idag som en kompetent och självklar auktoritet i frågor som rör den offentliga måltiden.

Kost & Näring är en del av Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

K&N i korthet …

• Kost & Näring är en intresseförening ansluten till den fackliga chefsorganisationen Ledarna. Ordförande är Marianne Backrud-Hagberg..

• Föreningen bildades 1921. Det nuvarande namnet, Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna, antog föreningen 2005 efter årsmötesbeslut om ändring av dåvarande namnet Svensk dietist- och kostekonomförening.

• Kost & Näring har idag omkring 1 200 medlemmar: yrkeskvinnor och -män med ansvar för kost och nutrition i olika former, så som måltidsverksamhet i offentlig och privat regi, kostrådgivning och nutritionsbehandling.

• Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, där beslut fattas om verksamheten och om de ekonomiska ramarna. Såväl lokalavdelningar som enskilda medlemmar har möjlighet att skriva motioner till årsmötet.

Verksamhet

Kost & Närings verksamhet består av flera delar, förenade i en och samma målsättning: att inom alla områden utveckla landets storhushåll.

 • Kostdagarna, föreningens årliga kongress, hålls varje vår och alltid på ett aktuellt tema. Under Kostdagarna utses också vinnarna av Granatäpple, för förtjänstfulla insatser inom offentliga måltider, respektive Äppelskrutten, till den eller dem som gjort sig förtjänt av ett vänligt men bestämt nyp i örat.

 • Magasin Måltid lanserades våren 2012 och skriver om eldsjälar och goda exempel inom gastronomin. Magasinet, som ges ut sex gånger per år, innehåller dessutom Kost & Närings exklusiva medlemsdel. Åtta matnyttiga sidor riktade till kostchefer i allmänhet – och till föreningens medlemmar i synnerhet. För medlemmar i Kost & Näring ingår en kostnadsfri prenumeration på Magasin Måltid. Här kan du som inte är medlem läsa mer om magasinet och även teckna din prenumeration.

 • Föreningens utåtriktade arbete utgörs av debattartiklar, remissyttranden, undersökningar och andra insatser i syfte att driva opinion i viktiga frågor. 2012 deltog Kost & Näring för första gången i Almedalsveckan.

 • Årligen arrangerar Kost & Näring kurser, seminarier och andra former av kompetensutveckling. Vad är på gång just nu? Kalendariet hittar du här!

 • För regionala och lokala initiativ svarar föreningens elva lokalavdelningar, verksamma från Skåne i söder till Ångermanland i norr. Mer information om lokalavdelningarna, deras verksamhet och kontaktuppgifter hittar du här.

 • Spetskompetens inom avgränsade delar av den offentliga måltiden genom arbete i föreningens fyra fokusgrupper: Äldreomsorg, Förskola och skola, Sjukhus och Upphandling.

 • Genom ett studerandestipendium belönas och uppmärksammas varje år tre avgångsstudenter vid kostvetarprogrammen i Umeå, Uppsala och Göteborg ”för sitt engagemang och driv rörande utbildningen och dess innehåll samt för goda ämneskunskaper och ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt”.

 • Kost & Näring har ett brett internationellt engagemang, med systerföreningar i åtskilliga länder och på flera kontinenter. Då Sverige i omvärlden ses som föregångsland i arbetet med den offentliga måltiden och Kost & Näring har därför bjudits in som talare vid flera internationella konfrerenser. Mer information hittar du här.

Mål

 • Kost & Näring ska fungera som stöd för sina medlemmar i deras respektive yrkesroller genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Föreningen ska också genom fackligt arbete verka för att stärka sina medlemmars ställning på arbetsmarknaden.

 • Kost & Näring ska verka för en helhetssyn på människa och miljö, där sambandet mellan kost och hälsa knyts samman med såväl vetenskap som praktisk tillämpning.

 • Kost & Näring ska arbeta för yrkesområdets utveckling globalt, genom aktivt arbete inom internationella sammanslutningar, både i Europa och i övriga världen.

Sist men inte minst – ta chansen att delta i – och bidra till – vår verksamhet som medlem i Kost & Näring! Mer information och ansökan om medlemskap hittar du här.

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/om-kost-naring/det-har-ar-kost-naring