«

»

okt 02 2014

Skriv ut detta Inlägg

Vill du vara med och skapa framtidens Kost & Näring?

Nomineringar till Kost & Närings styrelse

Valberedningens arbete inför årsmötet i Kost- & Näring som sker i mars 2015 är i full gång!

Är du eller vet du någon annan som är intresserad av att arbeta i styrelsen under nästa mandatperiod med start i mars 2015?

Vi söker:

1 st Vice ordförande väljs på fyra år

1 st Kassör väljs på fyra år

2 st Ledamöter väljs på två år

1 st Ersättare till styrelsen väljs på två år

 1 st Revisorersättare väljs på två år.

 2 st deltagare till eventgruppen väljs på fyra år.

 1 st Revisor väljs på fyra år

Kontakta: valberedningen@kostochnaring.se

Senast den 31 januari behöver valberedningen ha era nomineringar.

Valberedningen 2014-09-19

Anna Sjögren, Christin Hallner, Gunilla Martinsson, Marie Holmberg

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/vill-du-vara-med-och-skapa-framtidens-kost-naring