«

»

jun 10 2015

Skriv ut detta Inlägg

Varmt grattis, Daniel, Elise och Sara!

Stipendiater2015

Dubbelt grattis. Utöver examen från kostvetar- respektive kostekonomprogrammen kunde (fr.v.) Sara Enström, Elise Säkkinen och Daniel Nilsson i veckan som gick dessutom glädja sig åt Kost & Närings kostvetarstipendium.

Daniel, Elise och Sara
2015 års stipendiater

Kost & Närings kostvetarstipendium 2015 tilldelas avgångsstudenterna Sara Enström, Umeå universitet, Daniel Nilsson, Uppsala universitet och Elise Säkkinen, Göteborgs universitet.

Tilldelningen av stipendierna, som beslutas av föreningens styrelse, tillkännagavs i samband med den gångna veckans examensceremonier vid de tre lärosätena.

Kost & Närings kostvetarstipendium om 2 000 kronor instiftades 2012 och premierar, som kriteriet lyder:

Engagemang och driv rörande utbildningen och dess innehåll samt goda ämneskunskaper och ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt”.

På föreningens medlemssidor i kommande nummer av Magasin Måltid, med utgivning den 7 september, möter du de tre stipendiaterna i en intervju.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/varmt-grattis-daniel-elise-och-sara