«

»

maj 30 2017

Skriv ut detta Inlägg

Hållbarhetstider kontra matsvinn – och ekonomi

Upphandlingsmyndighetens Eva Edin (längst t.v.) och Monica Sihlén hör tillsammans med Eva Sundberg och Ingela Dahlin, Livsmedelsverket, till de medverkande under seminariedagarna.

Hållbarhetstider kontra matsvinn – och ekonomi

Inom offentlig livsmedelsupphandling finns en tydlig växelverkan mellan matsvinn och de offentliga verksamheternas krav på hållbarhetstider. Var går det ”gyllene snittet” för klimatsmart, kostnadseffektiv upphandling – med bibehållen säkerhet och kvalitet?

Den frågan står i förgrunden när Kost & Närings fokusgrupp Upphandling i september bjuder in upphandlingskedjans alla aktörer till seminariedagar på tre orter, för konstruktiva diskussioner kring branschens gemensamma utmaningar.

Dagarna, som genomförs i Malmö, Stockholm och Kramfors, vänder sig till företrädare för såväl producenter och grossister som myndigheter och – förstås! – kostchefer, måltidschefer och upphandlare från landets kommuner och landsting.

Dagarna är öppna för alla – både för dem som är medlemmar i Kost & Näring och för dem som inte är det. 

Klicka här för att komma direkt till den kompletta informationen
om – och anmälan till – seminariedagarna!

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/var-gar-hallbarhetstidernas-gyllene-snitt