«

»

feb 21 2011

Skriv ut detta Inlägg

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse samt revisorer år 2011-2013/2015. Valberedningen presenterar förslag till styrelseledamöter inkl ersättare samt revisorer inkl ersättare. Det här förslaget är inte slutgiltigt utan kan ändras fram tills Föreningsstämman 9 april då ledamöter och revisorer skall väljas för nästa period.

Valberedningen har lämnat en motion till stämman angående att minska antalet styrelseersättare från fem till tre personer samt att minska antalet ersättare revisor till en person. Om fler personer är intresserade av styrelse- eller revisorsuppdrag så är ni välkomna att anmäla er till katarina.wochner.carlsson@frolundahogsbo.goteborg.se

Valberedningens förslag KoN Styrelse 2011-2013 (4)

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/valberedningens-forslag-2