«

»

apr 05 2012

Skriv ut detta Inlägg

Två doktorandtjänster lediga vid Uppsala Unviersitet

Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet http://www.ikv.uu.se finns flera forskningsinriktningar samlade under två huvudområden: dietetikens kommunikation och den offentliga måltiden. Ett särskilt intresse rör sårbara gruppers matvanor, näringsintag och informationsbehov samt villkor i en samhällig kontext.

Anställningen som doktorand är inriktad mot forskningsområdet den offentliga måltiden.

För information klicka här

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/tva-doktorandtjanster-lediga-vid-uppsala-unviersitet