«

»

sep 30 2013

Skriv ut detta Inlägg

Så halverade Sundsvalls sjukhuskök matsvinnet

Halverat matsvinn i Sundsvalls sjukhuskök

På bara två år har Landstinget Västernorrland i ett projekt lyckats minska matsvinnet
i köket på 
Sundsvalls Sjukhus med fantastiska 47 procent. 

Karin Henningsson, enhetschef för kostavdelningen vid Sundsvalls Sjukhus, och Emma Burridge, informatör.

Karin Henningsson, enhetschef för kostavdelningen vid Sundsvalls Sjukhus och styrelseledamot i Kost & Näring, tillsammans med Emma Burridge, informatör, ur en informationsfilm om projektet på SKL:s hemsida.

Det framgår av den utvärdering av projektet som landstinget nu genomfört, med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Framgångsfaktorer har dels varit att vi faktisk tog reda på hur mycket avfall som uppstod, dels att många kompetenser deltog men också att vi vågade kommunicera resultatet, kommenterar Olle Bertilsson, miljöchef på Landstinget Västernorrland, det goda resultatet.

Klicka här för att komma till SKL:s hemsida, med mer information om miljöeffektiiviseringsprojektet för minskat matavfall vid Sundsvalls Sjukhus, inklusive utvärderingsrapporten i sin helhet och en PowerPoint-presentation av projektet.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/sa-halverade-sundsvalls-sjukhuskok-matsvinnet