«

»

jun 27 2019

Skriv ut detta Inlägg

Offentliga måltider som drivkraft för omställning

Kost & Näring i Almedalen
ROSA GÅRDEN, Kommendantsbacken 6, VISBY
TISDAG 2 JULI, 11:30 – 12:30

Offentliga måltider som drivkraft för omställning

Hur kan skolmaten och den offentliga måltiden aktivt bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion och en bättre folkhälsa? Vad krävs och vad kan vi tillsammans göra för att skolmaten och den offentliga måltiden ska bli en stark drivkraft för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem?

I Sverige serveras varje dag cirka 3 miljoner måltider i skola, vård och omsorg. Vi bjuder in till ett öppet panelsamtal med engagerade aktörer längs livsmedelskedjan och diskuterar vad som krävs och vad vi tillsammans kan göra för att skolmaten och den offentliga måltiden ska bli en stark drivkraft för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem. Vi diskuterar också hur skolmaten och den offentliga måltiden aktivt kan bidra till en bättre folkhälsa. Medverkande paneldeltagare är beslutsfattare på högre nivå, engagerade ungdomar – framtidens planskötare – samt nyckelpersoner i livsmedelsnäringen.

Arrangeras av Projekt MatLust, Kost & Näring, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, MATtanken, RISE, Måltid Sverige

Medverkande

Louise König, moderator
Marianne Backrud-Hagberg, ordförande, Kost & Näring
Anna-Karin Quetel, chef Måltidsbloggen, Livsmedelsverket
Ebba Kock, ordförande, Sveriges Elevkårer
Jesper Jannesson, vd, Stockfiller, Digitla lösningar
Maximillian Lundin, hållbarhetskock
Sara Jervfors, projektchef samt kostchef, Projekt MatLust och Södertälje kommun

Tisdag och onsdag den 2-3 juli tar Kost & Näring tillsammans med projektet Matlust och andra utvalda partner de offentliga måltiderna och några av branschens allra hetaste frågeställningar till årets Almedalsvecka. Klicka här för att komma till almedalen.kostochnaring.se, där du alltid hittar den senaste informationen om alla Kost & Närings aktiviteter. 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/offentliga-maltider-som-drivkraft-for-omstallning