«

»

jul 26 2016

Skriv ut detta Inlägg

Ny lagstiftning – blygsamma förbättringar

Ny lagstiftning – blygsamma förbättringar

”Tillägget till skollagen som kom år 2011 höjde ribban och befäste att skolmåltiderna i grundskolan i Sverige i tillägg till att vara gratis även ska vara näringsriktiga – något som ser bra ut på pappret men verkar fungera si och så i praktiken.”

Student och artikelförfattare: Frida Sandberg
Klicka här för att ta del av artikeln i PDF-format (öppnas i nytt fönster)

Om Kost & Närings sommarläsning

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på daglig sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 24 artiklarna är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice”. Publicering sker med en artikel per dag, måndag till torsdag – hela sommaren.

Sammanfattningar, slutsatser och reflektioner som publiceras i sommarläsningen är studenternas egna, och har inte granskats av Kost & Näring. De speglar inte heller nödvändigtvis Kost & Närings hållning och inställning inom de områden som behandlas.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/ny-lagstiftning-blygsamma-forbattringar