«

»

jul 13 2016

Skriv ut detta Inlägg

Mellanmålssystem för patienttillfredsställelse

Mellanmålssystem för patienttillfredsställelse

”Kan införande av ett mellanmålssystem på barnsjukhus öka patienttillfredsställelse och minska kostnader för måltidsservicen på sjukhus?”

Student och artikelförfattare: Sofia Hellsten
Klicka här för att ta del av artikeln i PDF-format (öppnas i nytt fönster)

Om Kost & Närings sommarläsning

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på daglig sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 24 artiklarna är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice”. Publicering sker med en artikel per dag, måndag till torsdag – hela sommaren.

Sammanfattningar, slutsatser och reflektioner som publiceras i sommarläsningen är studenternas egna, och har inte granskats av Kost & Näring. De speglar inte heller nödvändigtvis Kost & Närings hållning och inställning inom de områden som behandlas.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/mellanmalssystem-for-patienttillfredsstallelse