«

»

feb 06 2017

Skriv ut detta Inlägg

Matsvinn kontra hållbarhetsdatum

Bransch-
överenskommelsen

Fokusgrupp upphandling har under en tid arbetat tillsammans med producenter och grossister för att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och därigenom skapa förutsättningar för ”den goda affären” genom upphandlingskedjans samtliga länkar.
Vi har gemensamt kommit fram till några punkter som beskrivs i dokumentet Branschöverenskommelsen (länk). Några benämns som diskussionsområden som behövs utredas mer. För att Fokusgruppen ska kunna gå vidare i de olika frågorna behöver vi din hjälp att få veta vad du tycker i ett antal frågor.

Under våren kommer vi att behöva din hjälp, du som arbetar inom offentlig gastronomi, med frågan om Matsvinn kontra hållbarhetsdatum Vilka krav på hållbarhetsdatum ställs i livsmedelsupphandlingar, och vilka blir effekterna ifråga om matsvinn och ekonomi? Hur kan branschens aktörer verka gemensamt för att minska matsvinnet, utan att äventyra säkerhet och kvalitet?

Vi ber dig därför svara på dessa frågor senast den 20 februari.

 
Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/matsvinn-kontra-hallbarhetsdatum