«

»

aug 09 2016

Skriv ut detta Inlägg

Måltidsmiljöns påverkan på hur vi äter

Måltidsmiljöns påverkan på hur vi äter

”För att uppnå högsta möjliga kvalitet i de offentliga måltiderna krävs mer än bara en god och näringsrik måltid. Det är ett pusslande av olika områden där omgivning och miljö har en större roll än vad många föreställer sig.”

Student och artikelförfattare: Sanja Pucar
Klicka här för att ta del av artikeln i PDF-format (öppnas i nytt fönster)

Om Kost & Närings sommarläsning

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på daglig sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 24 artiklarna är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice”. Publicering sker med en artikel per dag, måndag till torsdag – hela sommaren.

Sammanfattningar, slutsatser och reflektioner som publiceras i sommarläsningen är studenternas egna, och har inte granskats av Kost & Näring. De speglar inte heller nödvändigtvis Kost & Närings hållning och inställning inom de områden som behandlas.

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/maltidsmiljon-paverkan-pa-hur-vi-ater