«

»

jun 01 2017

Skriv ut detta Inlägg

Måltiden en del av vården

Till dem som medverkar under dagen hör Annika Wesslén, konsult inom mat, hälsa och trender; Clas Lundgren, chefläkare Landstinget Värmland och Kaisa Bjuresäter, lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet.

”Save-the-date” 28 november

Måltiden en
del av vården

De flesta inom vården torde kunna instämma i påståendet att maten och måltiderna utgör en väsentlig del av den medicinska behandlingen. Men steget från insikt till konkret förändring är däremot ofta långtifrån självklart. På vilka håll finns de organisatoriska hindren i verksamheterna? Var i vårdkedjan får kompetenssatsningar störst effekt? Och vilka åtgärder bör sättas in i kampen mot undernäring?

Matens och måltidernas stora betydelse för både hälsotillstånd och tillfrisknande står i centrum när Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Sjukhus den 28 november bjuder in till heldagsseminariet ”Måltiden en del av vården” i Stockholm.

Redan nu presenteras de första medverkande i dagen, tillsammans med möjligheten att göra en föranmälan till dagen och säkra en av de 100 tillgängliga deltagarplatserna.

Klicka här för att komma direkt till seminariedagens egen sida,
med närmare information och föranmälan! 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/maltiden-en-del-av-varden