«

»

feb 11 2019

Skriv ut detta Inlägg

Lokalavdelning Skåne – Var med och påverka lokalavdelning Skåne

LOKALAVDELNING SKÅNE

Vill du vara med och påverka Kost & Näring i Skåne?

Till medlemmar i Kost & Närings lokalavdelning Skåne,

Vi söker dig som brinner för Kost & Näring och vill bli del av ett engagerat team som arrangerar intressanta träffar för lokalavdelningens medlemmar. Du får möjlighet att träffa kollegor och driva frågor som berör yrket.

Idag har lokalavdelningen i Skåne ingen styrelse utan en arbetsgrupp som gemensamt delar på ansvaret att planera och arrangera avdelningens vår- höst- och årsmöten. Gruppen träffas cirka fyra gånger per år. Medlemmar av arbetsgruppen utnämns för en period på två år på årsmötet den 20 mars 2019.

Är du intresserad av att delta eller vet någon annan som är det? Hör av dig till valberedningen med namn och telefonnummer.

Skicka in ditt förslag senast den 1 mars till anna.kron@svedala.se alternativt till birgitta.akesson@hotmail.com

För valberedningen i lokalavdelning Skåne
Anna Kron och Birgitta Åkesson

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/lokalavdelning-skane-var-med-och-paverka-lokalavdelning-skane