«

»

dec 11 2018

Skriv ut detta Inlägg

Locket av för nya Utrustning och lokaler

Nya fokusgrupp Utrustning och lokaler. Fr.v. Gunnel Berdén, Annelie Wallén, Niclas Elwing Saxius, Elena Johansson och Monika Rolandsson. Vid fototillfället i november saknades gruppens sjätte medlem, Maria Källström.

Locket av!

Med ambitionen att fånga upp medlemmarnas allra mest aktuella utmaningar och behov av stöd tar Kost & Närings sjätte och senaste fokusgrupp, Utrustning och lokaler, nu sikte mot en en satellitworkshop under 2019 års Kostdagar.

Men vilka är de egentligen? I samband med föreningens fokusgruppdagar i Lund i november tog vi chansen att lyfta på locket till Kost & Närings nya fokusgrupp.

Gunnel Berdén

Jobbar: Utbildare i egna verksamheten Mat & Rätt, Karlstad.
Brinner för: Arbetsmiljön i offentliga kök.
Viktigaste fråga:
– När det är dags att bygga nytt, eller bygga om, kök ska Sveriges måltidschefer kunna känna sig trygga och delaktiga i processen.

Niclas Elwing Saxius

Jobbar: Enhetschef vid måltidsavdelningen, Tibro kommun.
Brinner för: Skolmåltider och bra utrustning.
Viktigaste fråga:
– Hur vi genom lokalernas utformning kan skapa bättre och smartare arbetsförhållanden, för att istället lägga tid och kraft på egenproducerade måltider.

Maria Källström (ej med på fotot ovan)

Jobbar: Kostchef, Forshaga kommun.
Brinner för: Att arbetsmiljön i våra offentliga kök utvecklas där logistik, maskiner och utrustning är anpassat till produktionen på ett resursmässigt effektivt sätt.
Viktigaste fråga:
– Att utveckla bra råd och riktlinjer. Jag skulle också gärna vilja se någon typ av miljömässigt pantsystem för utrustningen i våra kök.

Elena Johansson

Jobbar: Kostchef, Ronneby kommun.
Brinner för: Ändamålsenliga, bra planerade offentliga kök och restauranger.
Viktigaste fråga:
– Kök och restaurang ska ges tillräckligt med utrymme redan från början i projekteringen, och inte bara petas in i ett hörn för att det är något man ”måste ha med”.

Monika Rolandsson

Jobbar: Nyss avslutad anställning som kostekonom, Åre kommun.
Brinner för: God mat lagad på hållbara råvaror, tillagad i kök med ergonomiskt riktig utrustning.
Viktigaste fråga:
– Med erfarenheten från tre köksbyggnationer, med alla de utmaningar som det medför, hoppas jag att fokusgruppen ska kunna skapa bra stöd för de som står i begrepp att planera nya kök.

Annelie Wallén

Jobbar: Måltidschef, Östhammars kommun
Brinner för: Hållbara lösningar för att minska belastning på miljö och människa.
Viktigaste fråga:
– Vad som är viktigast beror på sammanhanget. Men jag är svag för smarta, innovativa lösningar som inte bara sparar energi, tid och pengar utan också ökar arbetsglädjen.

David Hollertz

 

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/locket-av-for-utrustning-och-lokaler