«

»

nov 12 2014

Skriv ut detta Inlägg

Laholms kommun söker Kostområdeschef

Laholm_CMYK

Kostområdeschef till Kostservice

Laholms kommun söker Kostområdeschef till Kostservice.

Du har övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi samt utveckling av verksamheten för en del av kommunens kök inom förskola och skola. Verksamhetsansvaret innebär att leda, stödja, samordna, inspirera och utveckla verksamheten samt följa upp resultat enligt fastställda mål, ekonomiska ramar och enligt gällande lagstiftning och direktiv.

Du ansvarar tillsammans med medarbetare för att kvalitetsmålen uppfylls, och att god arbetsmiljö och god livsmedelshygien råder i alla led.

Du ansvarar för att driva måltidsfrågor tillsammans med kunder, förskolechefer och rektorer och verkar för kvalitet och hushållning med gemensamma resurser.

Du ingår i ett team bestående av tre kostområdeschefer som är verksamhetens kostledningsgrupp och är direkt underställd chefen för internservice.

Klicka här för att komma till jobbannonsen i sin helhet, med möjlighet att ansöka direkt.

Välkommen med din ansökan senast den 25 november!

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/laholms-kommun-soker-enhetschef-till-kostservice