«

»

nov 26 2015

Skriv ut detta Inlägg

Lucköppning 1 av 4: Lilla scenen

Lilla_Scenen_finalLUCKÖPPNING 1 AV 4:

Liten scen – stor nyhet

Bakom den första av de fyra luckorna i Kostdagarnas egen adventskalender döljer sig en stor liten nyhet, där deltagarnas erfarenheter och kompetens står i fokus.

Med Lilla scenen lanseras möjligheten för varje deltagare att i parallella program – på Kostdagarnas ordinarie scen respektive på Lilla scenen – själv välja ut de programpunkter som intresserar henne eller honom allra mest.

Ditt kunnande – en del av programmet

Lilla scenen ger Kostdagarnas deltagare och även utställare möjligheten att dela med sig av den egna verksamhetens form(l)er för framsteg – sina erfarenheter, sitt kunnande och sin kompetens inom specifika områden. Upphandling, utrustning, matsvinn, organisation – eller något helt annat; vilka goda exempel vill du berätta om från just din verksamhet? Scenen är din!

Så går det till

Är du intresserad av att hålla i ett pass på Lilla scenen? Kul!
Så här går det till:

1. Gör en intresseanmälan via Lilla scenens särskilda formulär (öppnas i nytt fönster). Kom ihåg att det bara handlar om just en intresseanmälan och inte en bindande ansökan. Ämnesvalet är fritt men ska ha en koppling till dagarnas övergripande tema – Form(l)er för framsteg.

2. I god tid innan Kostdagarna går Kost & Närings Eventgrupp igenom de anmälningar som kommit in och väljer ut de mest angelägna ämnena. Vem eller vilka som skickat in respektive intresseanmälan hålls hemligt för Eventgruppen fram till att utvärderingen är genomförd.

3. Om din anmälan väljs ut tar Eventgruppen kontakt med dig för att få bekräftat att du fortfarande är intresserad av en plats i programmet på Lilla scenen, och för att tala vidare kring detaljerna för presentationen.

Frågor?

Har du frågor om Lilla scenen eller annat som rör Kostdagarna? Kontakta oss gärna via kostdagarna@kostochnaring.se!

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/kostdagarna-2016-lilla-scenen