«

»

sep 07 2015

Skriv ut detta Inlägg

Kost & Näring värd för Nordiskt möte

Foto_web_nordiskt_moete_2015Kost & Näring värd
för Nordiskt möte

Erfarenhetsutbyte och nätverkande stod i förgrunden när Kost & Närings systerföreningar gästade Sverige och Stockholm den 28-29 augusti. För det kulinariska ackompanjemanget under dagarna svarande en handfull av stadens restauranger.

Nordiskt samarbete

Dessa föreningar ingår i det nordiska samarbetet:

  • Danmark, Kost & Ernæringsforbundet: www.kost.dk
  • Island, Félag Matarfrætinga: www.mni.is
  • Norge, Kost- og Ernaeringsförbundet: www.nfed.no
  • Sverige, Kost & Näring

 

Årets upplaga av det Nordiska mötet inleddes med en diskussion kring det internationella arbetet, inte minst ifråga om hur respektive förening planerar att profilera sig under EFAD-konferensen i Amsterdam senare i höst. På fredagsprogrammet stod också ett besök av Anna-Karin Quetel vid Livsmedelsverkets avdelning Mat & Måltider, som gav en rapport om läget i det offentliga Måltidssverige.

Dagen avrundades med en matvandring genom Stockholm, med sex anhalter på lika många restauranger, som förutom små smakprov från menyerna också innehöll kortare presentationer av de olika köken och verksamheterna.

Lördagen viktes åt en uppdatering om de frågor och utmaningar som just präglar måltidsdebatten i de olika länderna och – inte minst – åt det arbete som bedrivs inom respektive förening.

Fotnot: En längre artikel från Nordiskt möte hittar du på Kost & Närings medlemssidor i nr. 5 av Magasin Måltid, som ges ut den 2 november. 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/kost-naring-vard-for-nordiskt-mote