«

»

dec 02 2014

Skriv ut detta Inlägg

Hur leda hållbart?

Web

INBJUDAN TILL UTBILDNINGSDAG, 28 JANUARI

Hur leda hållbart?

Hållbarhetsarbete har på kort tid blivit en allt viktigare del av alla organisationers arbete. Men vad som på papperet framstår som självklart visar sig ofta betydligt svårare att genomföra i praktiken. Hur kan du som chef och medarbetare bedriva hållbarhetsarbete och utveckla verksamheten – och samtidigt förbli hållbar som individ?

Erika Svensson, kursledare

Erika Svensson, kursledare

Ur programmet

Vad är hållbar utveckling?

– Presentation av begrepp
– Deltagarreflektioner kring utmaningar

Hållbarhet och omvärld

– Presentation av trender och gruppuppgift kring omvärldsförändringar

Hållbarhet och min organisation

– Frågor att jobba med och goda exempel
– Analysverktyg: hållbarhet i min organisation
– Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

Dilemmadiskussion

– Gruppsamtal kring olika fiktiva dilemman

Hållbar som chef

– Presentation av hållbara chefer
– Egen skattning och erfarenhetsutbyte i mindre grupper

Personlig handlingsplan

– Dina insikter kring hållbarhetsutmaningar för din verksamhet eller din personliga hållbarhet i rollen som chef, omvandlade till konkreta åtgärder för förbättringar

Tillsammans med Ledarna bjuder Kost & Näring in till utbildningsdagen Leda hållbar utveckling, den 28 januari 2015 i Stockholm. Deltagandet är kostnadsfritt och exklusivt för medlemmar i Kost & Näring.

Syftet med dagen är att bredda synsättet på hållbarhetsbegreppet till att omfatta både individ-, organisations- och omvärldsperspektiven.

– Kedjan är aldrig starkare än sin svagaste länk, och i grunden handlar det därför om att hitta en balans mellan de här perspektiven. Mitt mål är att skicka med deltagarna en konkret bild av vad de kan och bör förändra för att skapa rätt förutsättningar för hållbarhet. Både i sina organisationer och i den egna chefsrollen, förklarar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare Hållbarhet och Ledarskap vid Ledarna, som leder kursen.

– Vid utbildningsdagens slut är reaktionen från deltagarna ofta att ’nu förstår jag äntligen vad det handlar om’, fortsätter hon.

Praktisk information

När: Onsdag den 28 januari, 10.00 – 15.30. Samling och kaffe från 09.30.
Var: Ledarna, S:t Eriksgatan 26, Stockholm.
För vem: Deltagande exklusivt för Kost & Närings medlemmar. Dagen riktar sig till dig som vill bredda ditt perspektiv på hållbarhet. Vi diskuterar hur du som chef kan vara en förebild och hur du kan leda hållbarhetsarbetet i din organisation. Genom presentationer, diskussioner och uppgifter får du en god insikt i vad hållbar utveckling innebär för din organisation.
Anmälan och frågor: via mail till foreningar@ledarna.seSista anmälningsdag är den 22 januari.

 

Varmt välkommen!

 

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/hur-leda-hallbart